Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

jaryh 

Jarda Horák vzpominkynaps@email.cz
99 alb5705 zobrazení1 fanoušek
pplk v.v. Dr. Jaroslav Horák


reklama

15 fotek, minulou neděli, 6 zobrazení, přidat komentář
Dne 10. dubna 2017 zorganizoval náš ašský KČP dvě vzpomínkové akce. Ve 13.00 hodin jsme se sešli v Pastvinách na bývalé rotě PS a položením kytic u památníku jsme si uctili památku na svob. PS Františka Vaculu, který byl dne 10.4.1956 zákeřně zastřelen při plnění úkolu k ochraně československých státních hranic. Událost nám přiblížil ve svém vystoupení jeden z velitelů rPS Pastviny, přítel Antonín Juříček. Své vystoupení obohatil vstupem do historie, kde nás seznámil s dějinami osídlení, životem a činností obyvatel osady Pastviny.
Následně jsme se přesunuli do okrajové části města Hranice, do Farského lesa, kde jsme si u památníku připomněli konec 2. světové války a položením kytic si uctili památku sedmi britských letců, kteří zde zahynuli dne 6.3.1945 při zřícení bombardéru Lancaster .
Na závěr setkání jsme se posadili v místní restauraci v Hranicích, kde jsme si ještě popovídali a zdařilou akci ukončili.
Poděkování patří přátelům ze sekce OSH Cheb a KČP Františkovy Lázně, a všem kteří náš klub svojí účastí podpořili.

Text a foto: Milan Paučo
38 fotek, 13.3.2017, 51 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 11.3.2017 před 14,30 hodinou se sjeli z Chebu a celého ašského výběžku členové našich místních organizací KČP u památníku prezidenta Edvarda Beneše u školy v Okružní ulici v Aši. V souvislosti s březnovými událostmi roku 1939 v naší zemi jsme si mj. připoměli nezastupitelné místo našeho druhého československého prezidenta v pohnutých událostech nejen v období nástupu fašismu u nás po zradě západních spojenců, ale připomenuta byla také skutečnost, že Edvard Beneš byl za svou odbojovou činnost v době CK Rakousko-Uherska stíhán i za svojí odbojovou činnost proti Rakousko-uherské monarchii v době 1. světové války. Tehdy byl iniciátorem a zakladatelem odbojového vlasteneckého spolku pod názvem MAFIE a za její proslovanské a pročeskoslovenské myšlenky byl tehdejšími CK mocnými považován za nepřítele mocnářství. Po položení květin k památníků se všech 22 přítomných členů KČP odebralo do nedaleké restaurace Sokolovna v Krásné u Aše.
Zde byla položena kytice u památníku všech ochránců hranic od r. 1918 do r. 1992 a prostorách restaurace následovalo pracovní setkání členů MO sekce OSH KČP. Předseda Milan Paučo v úvodu přivítal všechny a protože setkání se konalo u příležitosti připomenutí si březnových událostí 1939, požádal o slovo k tématu Jardu Horáka.

Ten v úvodu svého vystoupení připustil, že události z března 1939 jsou všem přítomným nepochybně dobře známy a že by této vzpomínce měla být přítomna především mladší generace. Počátek tzv. druhé doby temna pro ČSR, která navazovala na zářijovou zrůdnou zradu předchozího roku představitelů smluvních našich západních spojenců Anglie a Francie, kteří za účasti italského fašisty Musoliniho podepsali bez české účasti zrádnou dohodu s Hitlerem o anexi území Čech a Moravy Německem a Slovensko že vytvoří samostatný klerofašistický stát, nastalá doba temna vstupem německého vojska na naše území znamenala pro dalších 6 let hrůzy a utrpení pro naše národy od 15.března 1939.

Jarda Horák však vzpoměl mnohé další významné československé i mezinárodní události z března v různých letopočtech. Tyto byly pro lidstvo smutné, některé varující, ale i mnohé dokladovaly úspěchy rozvoje socialismu.
V místní organizaci pak byly předány sladké odměny členům s výročím narození a společná oficiální část byla ukončena krátkou diskusí. V ní hlavně Honzík Sendrei opět vytknul skutečnost, že stále jenom hovoříme o potřebě yískat do našich řad mladé lidi, ale zatím se schází stále jen a jen jedni a ti samí veteráni. Předseda Milan Paučo souhlasil, uvedl, že to je jeden z našich společných hlavních úkolů pro každého z nás.

Mimo oficiální jednání pak Jarda Horák informoval o novém politickém hnutí a potřebě jeho podpory.

Text: Jarda Horák
Foto: Jarda Horák, Pavel Duchan
40 fotek, letos v březnu, 60 zobrazení, přidat komentář
Posledního rozloučení se zúčastnili pozústalí a členové KČP z Chebu, Aše, Františkových Lázní, Plesné, Dolního Žandova a další smuteční hosté. Smuteční proslov na rozloučenou přednesl za KČP pplk. PS v.v. JUDr. Jiří Chmelarčík.
" SVÁŤO, PŘÍTELI NÁŠ, MY NA TEBE NEZAPOMENEME, V NAŠICH VZPOMÍNKÁCH A SRDCÍCH ZŮSTÁVÁŠ.."

Text: J.Horák
foto: Jiří Dařena, Jaroslav Mühlberger
25 fotek, letos v únoru, 71 zobrazení, přidat komentář
S příjemnými pocity jsme vstupovali v sobotu 18.2.2017 večer před 20. hodinou do prostorů Kulturního domu v Chodové Plané, kde na nás od prvních okamžiků dýchl duch přátelství a pohody, o které se především při organizaci 3. Hraničářského plesu od samého počátku snažila sehraná parta přátel z KČP a bývalých pohraničníků z místních organizací KČP v Plané, Dolním Žandově a Chebu pod vedením kpt. PS v.v. Mag. et Mag. Stanislava Kvasničky, kpt. PS v.v. Zdeňka Trešla a kpt. v.v. Štěpána Drapáka.

Zatím, co se sál postupně zaplňoval hosty, na pódiu se připravovala hudební dechová kapela Amátovka, která vytvářela po celý zábavný večer báječnou hudební kulisu, při které se následně roztančily nožky tanečnic a tanečníků na sále. Než tomu však bylo, těsně před 20. hodinou zahrála Amátovka úvodní dvě uvítací skladby a následně byli všichni přítomní srdečně přivítáni na již 3. Hraničářském plese v Chodové Plané Jardou Horákem, který si pro tento účel s sebou přinesl i svojí PS uniformu, do které se na chvíli převlékl. Všichni přítomní zatleskali při srdečném přivítání našich dlouholetých ruských přátel ve zbrani plk. Alexandra Petroviče Štěpanova v doprovodu tesaura (kozácký mjr.) Zdeňka Dragouna, kteří tentokrát s sebou přivedli i členy folklorního souboru Českomoravského slovanského svazu "LEGIA" pod vedením zástupce ředitele Ruského střediska vědy a kultury v Praze Olega Soloduchina. Aplausem byli přivítáni další hosté našeho plesu, jimiž byli starostka obce Trstěnice Helena Repíková, majitel a prezident Rádia Egrensis pplk. v.v. Ing. Antonín Hofmann. V neposlední řadě jako velmi významný host byl přivítán zakladatel hudební dechovky CHODOVANKY (1975), bývalý pohraničník Jan Kestřánek, který jako klarinetista a saxofonista této hudební skupiny zažil i její pozdější přejmenování na CHODOVARKU (1997).

Po první sérii skladeb Amátovky vplul za bouřlivého potlesku na parket sálu překrásný mladičký taneční pár z městského tanečního klubu MDK STANDARD Sokolov (taneční vedoucí Jan Onder - mistr republiky v tancích), který nám v podání slečny Natali Lucie Hejdukové a tanečníka Filipa Svobody předvedl sérii nádherných tanečních kreací. Odměnou vděčných a okouzlených diváků jim byl dlouhý potlesk. Patří Vám skutečně velké poděkování, Natali a Filipe. Byli jste úžasní...

Z trochu jiného soudku kultury nám po následující sérii tanečních skladeb Amátovky pro naše tanečníky na sálu předneslo krásné tklivé ruské písně trio zdatných a cituplných přátel z ruského folklorního souboru LEGIA. Při poslední jejich písni zpíval s nadšením známou "Kaťušu" celý sál. Také Vám, Sašo, Olegu, Zdeňku a další děkujeme za krásné zážitky z vašeho vystoupení. Jako projev díků i za dlouholeté přátelství s námi v Klubu českého pohraničí předali Standa Kvasnička a Jarda Horák pamětní medaile našeho gen.por. Ing. Františka Šádka právě plk. Alexandru Petroviči Štěpanovi a tesauru Zdeňku Dragounovi. Celému kolektivu našich ruských přátel pak bylo poděkováno a vyjádřena hluboká úcta. Přátelské setkání bylo zpečetěno přípitkem.

Krásný večer plný hudby, tance, dobrého jídla a pití byl prodchnut ve 23 hodin dámskou volenkou a plný taneční sál se vlnil nejen tančícími páry, ale i spoustou karafiátů, které tanečníci zakoupili svým partnerkám jako poděkování za jejich pozvání k tanci. Mezi tím vším šikovná děvčata rozprodala veškeré lístky do bohaté tomboly (200 cen), které si výherci mohli již půl hodiny před půlnocí vyzvednout v předsálí, kde se zároveň dobrým gulášem z divočiny posilňovali ti, kteří měli chuť a kteří po taneční "divočině" potřebovali doplnit svou energii chutnou divočinou z talíře. Jistě si každý dokážete představit, jak báječně potom chutnalo dobré a levné Chodovarské pivko... I tento zlatavý mok, stejně jako i divočina na guláš byly součásti darů sponzorů hraničářskému plesu.

Před závěrečnou částí našeho krásného společenského a kulturního chodovského setkání bylo vylosováno 12 nejhodnotnějších cen tomboly na základě čísel sedadel na vstupenkách, kterých bylo prodáno 200. Zúčastněných bylo o něco méně, sál však byl zcela zaplněn a k tomu i část přísálí určeného pro občerstvení a přátelské besedy.

Bylo by vážně chybou, kdyby nebylo vyjádřeno poděkování všem organizátorům, sponzorům plesu, zejména pak hudební skupině Amátovka, která se do posledních okamžiků starala o jedinečnou hudební kulisu 3. Hraničářského plesu. Již dnes se těšíme na ten čtvrtý....

Text: Jarda Horák
Foto: S. Kvasnička, J. Horák, ....
7 fotek, 4.2.2017, 67 zobrazení, přidat komentář
Za účasti starostky obce Dolní Žandov Ing. Elišky Stránské se v prostorách restaurace Na hřišti uskutečnilo v sobotu 4.2.2017 od 15 hodin výroční jednání místní organizace KČP. V příjemném prostředí přivítal jménem výboru MO přítomné členy a sympatizanty kpt. PS v.v. Zdeněk Trešl.
V provedené bilanci bohaté činnosti členů zdejší organizace KČP v roce 2016 bylo mj. zvýrazněno uctění památky agenty zastřeleného stržm. Jaroslava Kysilky v dubnu roku 1949 a příprava a slavnostní znovu odhalení pomníku pohraničníka NA STRÁŽI MÍRU v prostoru areálu vrcholu hory Dyleň nad obcí Dolní Žandov. O těchto úspěšných akcích žandovských a plánských členů KČP jste již byli informováni. Byla zmíněna i skutečnost, že pod ubohými tlaky skomírajích mainstream médií zastoupených hrstkou prorežimních zaprodanců typu Kotků a podobných individuí byla po půlroce dočasně vrácena socha za zeď chebského kláštera.
Ano, strach nejen současného mainstreamu z rozčarovanosti a naštvanosti většiny občanů nad společenskými a bezpečnostně zhoubnými jevy současné reality v zemi je veliká a plně zde platí, že "Často lidé hynou klevetníků vinou." V této souvislosti bylo v následné diskusi připomenuto, stručně řečeno, že také platí "Co v srdci vře, v prstech vykypí...", jinak vyjádřeno "Kdo seje vítr, sklízí bouři." A v tomto směru sehrává při uvědomování občanů a mládeže významnou roli mj. i nezastupitelná činnost členů zdejší MO KČP. Za vstřícný přístup k veškeré činnosti zdejších členů KČP bylo přítelem Trešlem i přítomným předsedou krajské rady KČP karlovarského kraje Václavem Bořánkem poděkováno starostce Elišce Stránské. Díky této příkladné spolupráci MO KČP s obcí dosahují naši členové vysoké společenské účinnosti ve zdejších podmínkách a může být tato jejich činnost příkladem.

To vše je však výsledkem aktivní práce především členů výboru. Ten byl v důsledku dílčích změn doplněn v jeho pětičlenném obsazení. Jarda Horák tuto příkladnou práci aktivních členů MO a zejména členů výboru slovně vyzvedl a vyjádřil přesvědčení, že provedené změny ve výboru přispějí k práci organizace a jejímu poslání v práci s občany obce. Sympatizantů mají ve zdejších podmínkách bývalí ochránci hranic a členové KČP velkou spoustu.

Přítel kpt. PS v.v. Mgr. et Mgr. Standa Kvasnička (předseda plánské MO KČP), jako host, mj. vyzvedl potřebu dokázat řešit účinně uvnitř MO vlastní problémy v organizační a řídící práci výboru, což není vždy snadné. Ocenil, že se to žandovským daří. Pozval také přítomné k účasti na 3. Hraničářském plese v Chovové Plané v sobotu 18.2.2017, na jehož organizační přípravě spolupracují plánští, chebští a žandovští kolegové, přičemž garantem letošního plesu je právě žandovská MO KČP.
Závěrem řečeno..., k příjemnému prostředí konaného výročního jednání zdejší MO KČP za účasti předsedy zdejší součinnostní organizace dobrovolných hasičů (také bývalý pohraničník) se po jejím oficiálním ukončení přidružilo dobré občerstvení a jemné hudební podbarvení, které nikterak nerušilo probíhající besedu přítomných mezi sebou. Ta byla plná vzpomínek na dobu, kdy bylo u nás v zemi lépe...

Text a foto: Jaroslav Horák
48 fotek, 18.12.2016, 39 zobrazení, přidat komentář
S vojenskou dochvilností a precisností bylo zahájeno 10.12.2016 v 15,00 hodin výroční jednání pohraniční sekce MO KČP v aškém výběžku v naší nejzápadnější české obci Krásná u Aše.

Krátce před zahájením položili přátelé naší organizace z rukou mladé Klárky Horákové (18) a člena našeho výboru i okresní a krajské rady KČP Jardy Horáka květiny u památníku všech ochránců státní hranice Československé republiky od r. 1918 do r. 1992.

V příjemném a teplém prostředí restaurace Sokolovna v Krásné jsme byli přivítání vždy pozornými a milými majiteli manželi Terezkou a Milanem Kletečkovými, kteří se následně v průběhu našeho jednání o nás vzorně starali. Slavnostní atmosféru zdůrazňovaly hned při příchodu na stolech již připravené a do poloviny nalité sklenky vína k výročnímu přípitku při setkání členů naší organizace.

Předseda MO KČP Milan Paučo zahájil, přivítal přítomné, stručně zhodnotil celoroční aktivity našich členů v ašské sekci OSH KČP, poděkoval za tuto aktivitu členům organizace, vyzvedl význam našeho poslání při uchování objektivní informovanosti o poslání ochránců hranice a suverenity státu mezi spoluobčany, neopoměl zvýraznit vysoce pozitivní výsledky v upevňování přátelských vztahů mezi bývalými čsl. pohraničníky a přístušníky pohraničních vojsk NDR s důrazem na úzkou spolupráci s bývalými popohraničníky posseckého batalionu Grenztruppen DDR. Byla vyjádřena zároveň úcta kozáckým přátelům a oceněna jejich pravidelná účast na našich nejvýznamnějších akcích v roce.

Po podání zprávy o hospodaření Tondou Juříčkem byla předána řadě členů naší organizace děkovná přání k jejich narozeninám a čestná ocenění za aktivitu a dlouhodobě příkladnou práci pro organizaci KČP a její přátele. Připravená poděkování a ocenění předal za výbor MO Jaroslav Horák.

Na závěr oficiální části vyjádřil pozdravení a poděkování členům KČP i přítomný předseda městské organizace KSČM František Kolář a dále si vzali slovo a vystoupili s informacemi z jednání okresní a krajské rady KČP přátelé Václav Jančo a Jaroslav Horák. Jarda Horák zároveň poděkoval předsedovi MO Milanovi Paučo za jeho příkladnou řídící práci v organizaci. Nejmladší účastnici našeho setkání pak byla předána bonboniéra členem výboru Tondou Juříčkem a následně už bylo podáváno občerstvení od našeho Milana Kletečky, který připravil pro účastníky bramborový salát s řízkem. Dobrou náladu umocnila i harmonika a zpěv hraničářských písní.

Text: JH

Foto: Jarda Horák a Milan Paučo
156 fotek, loni na podzim, 25 zobrazení, přidat komentář
Tak opět po roce obdržel náš KČP Aš od našich německých přátel ze skupiny "Freunde der Grenzkompanie Posseck" pozvání na setkání bývalých příslušníků pohraničních složek NDR. Setkání konalo dne 22.10.2016 a opět ve sportovní hale na předměstí Berlína v městečku Bestensee. Naši delegaci ve složení Sanislav Žák, Jaroslav Steněk, Štěpán Drapák a Milan Paučo na místo dopravil náš německý přítel Ralf Gegenmüller. Setkání bylo vedeno v duchu 70. výročí ochrany státních hranic NDR. Opět spousta významných hostů. Byli jsme znovu skvěle přijati. Některým německým přátelům jsme na památku předali plakety a vlaječky s motivem 65. výročí přijetí zákona O ochraně státních hranic. Dárek obdržel i gen.major Heinz Jahnsen.
Na místě jsme se setkali a popovídali i s předsedou NR KČP, přítelem Milanem Richterem, který zde vystoupil se svým projevem. Skvělý ohlas mělo vystoupení ruského folklorního souboru, které důstojným způsobem jednání ukončilo.
Poděkování patří všem německým přátelům a zejména př. Wolfgangovi Rödlovi, který pozvání zorganizoval.

Text: Milan Paučo
Foto: Milan Paučo, Wolfgang Rödel, Frank Kursawe, Gerd Silling, Thilo Wierzock, Jochen Sladko
100 fotek, 2.10.2016, 72 zobrazení, přidat komentář
Toho sobotního dne 1. října 2016 jsme se sešli v Plesné již v 9 hodin ráno na jednání karlovarské krajské rady KČP v pohostinném a milém prostředí našeho člena Václava Jančo. Kromě členů KR byli přítomni i členové odborných komisí NR KČP pplk. PS v.v. JUDr. Jiří Chmelarčík z Chebu a kpt. v.v. Jaroslav Hudec z Říčan a tajemník poslance parlamentu ČR Bc. Petr Šikíř, dále pak předseda OR KČP Josef Mizera a předseda okresní sekce OSH KČP kpt. v.v. Štěpán Drapák. Po ukončeném jednání a krátké pauze jsme se všichni přesunuli k pomníkům padlých ochránců hranic v roce řádění Henleinovy 5. kolony v pohraničí 1938.

Tradičně jsme uctili památku dozorců finanční stráže, kteří padli za vlast v září 1938 u Františkových Lázní a Plesné. Pietního aktu pod patronací Klubu českého pohraničí se zúčastnili zástupci obcí Františkovy Lázně, Plesná, Křižovatka, Aš,Cheb, KSČM a příslušníci Krajské celní správy z Karlových Varů. Přítomni byli také starosta města Plesná Schaller Petr a místostarosta Chebu Ing. Pavel Hojda. Vítaným zpestřením u pomníku Františka Karáska u obce Křižovatka bylo vystoupení pěveckého sboru Luběnky - žen z Plesné, které zapěli krásně Československou hymnu a následně tklivý chór při kladení kytic. Další plesenské ženy obdařily všechny účastníky výtečnými koláčky. U pomníku Rudolfa Josieka ve Frant. Lázních byla zároveň předána ocenění Národní a Krajské rady KČP dlouhodobě aktivním členům našich místních organizací.

Od 15. hodiny se pak uskutečnilo v hotelu Göthe v Aši vzpomínkové setkání ašské MO KČP, v průběhu něhož bylo předsedou MO mjr. PS v.v. Milanem Paučo provedeno stručné zhodnocení letošní dosavadní činnosti členů, následně Jarda Horák připoměl okolnosti před a v průběhu období mnichovského zrádného komplotu v r. 1938 a zvýraznil v návaznosti na tento hanebný diktát zahraničních mocí vůči tehdejšímu Československu význam ochrany naší suverenity s důrazem na zabezpečení státní hranice jejími vojenskými a bezpečnostními složkami. Citací úryvků z knihy Stanislava Kábele Pohraniční stráž v pamětech a činech byly vzpomenuty zkušenosti a vlastenecký vztah ke své zemi letos zemřelého našeho dlouholetého člena pplk. PS v.v. RSDr. Josefa Stolina. Také zde byla předána čestná uznání aktivním členům a malé dárky těm, kteří oslavili v uplynulých dnech, nebo oslaví vzápětí narozeniny.

Vydařený sobotní den plný vzpomínek a úcty ke své zemi a k ochraně její suverenity tehdy v době existence Československa i za cenu nejvyšší - nasazení vlastních životů - byl ukončen vzájemnou besedou přítomných a byla vyjádřena přání neustávat v našem úsilí ukazovat na objektivní pravdu a nebát se výhružek od lhářů a dočasně našich i evropských nemocných mocných antipolitiků současnosti.

Text: Jarda Horák, Jarda Mühlberger

Foto: Jarda Mühlberger, Jarda Horák, Milan Paučo
128 fotek, 25.9.2016, 84 zobrazení, přidat komentář
S trochou napětí jsme s Hančou očekávali, zda se v sobotu 17.9.2016 vejde od 17 hodiny svolané setkání bývalých spolužáků ze tříd 9.A, 9.B, 9.C a 9.D do příjemného prostoru restaurace u Kostela v našem rodném Rumburku...
Hned po příjezdu z Chebu do Rumburku jsme navštívili tuto malou restauraci na Dobrovského náměstí kousek od naší první Základní školy, kde jsme chodili do 5. třídy pro první vědomosti od našich báječných kantorů. U majitelky podniku Pavlíny Žolnýrové jsme se osobně přesvědčili, že se s naším srazem z jejich strany počítá, upřesnilo se občerstvení a uspořádání stolů s počtem míst a ....

Olga a Jarda Kořínkovi nás přijali s báječným obědem a v poobědní siestě jsme měli o čem povídat a na co vzpomínat.
Po 14. hodině jsem zajel do zahradnictví ke hřbitovu a od paní Chvátalové mi bylo doporučeno vzít pro naše školní děvčata a paní učitelky krásné bramboříky. Vůbec jsem neváhal a při balení květinek jsme vzpomínali s paní Chvátalovou na naše mladá léta (také chodila na Tyršovku, pouze o 4 roky dříve než my).

V 16,30 jsme nasedli do auta Blanky a Jardy Mlatečkových (Bartůňová) spolu s Hančou a Jardou Kořínkem, abychom následně přistáli na Dobrovského náměstí u restaurace, kde už bylo vše připraveno k příchodu známých (někdy po letech i zapomenutých) přátel - spolužáků a spolužaček po 50ti letech od ukončení základní školní docházky v ZDŠ v Tyršově ul. v Rumburku.
Příchody, stisky rukou a objetí byly skutečně upřímná a srdečná, tak jako políbení našich spolužaček a předání kytiček pěkných bramboříků. Víte, moji milí, že chvilkami se mi chtělo dojetím i slzičku upustit...
Moje srdce bylo dojato v okamžiku, kdy jsme mezi námi přivítali také naše dva kantory, chemikáře Jindru Jáchyma a následně naši třidní uč. ze 4. třídy - Jarušku Matějkovou/Nedbalovou ... Dostala tu největší kytičku a po milém přivítání byli oba naši učitelé posazeni do čela krásně připravených stolů...
Akademických 15 minut po 17. hodině jsem Vás všechny, moji milí, ještě jednou přivítal, připoměl neskutečný fakt, že tak mladí lidé (pouze trochu dlouho mladí... :o)), jako my, se schází po 50ti letech od ukončení ZDŠ... S trochou piety jsme si připoměli i ty, s kterými jsme se už nemohli sejít, a to hlavní bylo vyjádřené přání, abychom se za 2 roky mohli sejít opět ve zdraví a v hojném počtu...
S přípitkem jsme pak zahájili vzpomínání..., vyprávění..., focení... A BYLO O ČEM POVÍDAT A NA CO VZPOMÍNAT..!

BYLO TO KRÁSNÉ SETKÁNÍ BÁJEČNÝCH LIDÍ, KTEŘÍ ZNAJÍ A VZPOMÍNALI NA TU LEPŠÍ DOBU, KTERÁ JIŽ KDYSI BYLA...

A z fotografií zjistíte, kolik nás bylo a kdo s námi prožil krásné setkání spolužáků po 50ti letech...
Účastníci (žákovská jména): Soňa Škriniárová, Jindra Bačinová, Ivan Horák, Jarda Kořínek, Milan Klusoň, Blanka Bartůňková, Alena Pánvičková, Jana Tlučhořová, Jitka Houdková, Jana Pilařová, Ivana Štemberková, Jarek Rusnák, Pepa Slaninka, Vaska Račok, Jarda Horák, Petr Cobl, Pepa Novák, Eva Lorencová, Květa Poklopová, Eva Rožánková, Hanka Štěpničková, Hanka Pavlíčková, Věra Brandejsová, Ita Tichá, Franta Minařík, Jirka Ureš, Lída Driáková a učitelé Jarka Nedbalová a Jindřich Jáchym. (27+2)

Text: Jarda Horák
Foto: Jindřich Jáchym, František Minařík, Jarda Horák
147 fotek, září až říjen 2016, 344 zobrazení, 1 komentář
Vlastenectví a nikoliv nacionalismus, internacionalismus a vřelé přátelství, ale i odhodlání ubránit svou zemi před hnilobnou zrůdností současného kapitálu, před nebezpečným morem imigrace jiných zhoubných a násilných anti-kultur, jednota a odhodlanost společně nepřipustit dokonání zhouby našich národů započaté listopadem 1989 za zneužití společensky nevyspělých pražských dětí a studentíků kavárnickou a hospodskou sebrankou pod hlavičkou chartistických „HAVLOIDŮ“… To bylo klima, které se neslo Kulturním domem v Chodové Plané na Mariánskolázeňsku.

Bez pochyb opět vzorně připravené setkání přátel a příznivců bývalých i současných ochránců skutečně prolidových práv jak na hranici, tak uvnitř bývalého Československa, setkání skutečných vlastenců a internacionalistů, kteří si vždy vážili a váží především mírového a spravedlivého života, takoví Češi, Slováci, Němci a Rusové se zde ten den sešli, aby si připomněli, že stále je mladým a zdemoralizovaným generacím co ukazovat, aby i oni nedopustili totální devastaci a zničení našich zemí a národů…

V tomto duchu se neslo mj. také úvodní vystoupení předsedy místní organizace KČP a hlavního organizátora akce kpt. PS Mgr. Stanislava Kvasničky i krátká vystoupení některých účastněných a hostů včetně pplk. MUDr. Marka Obrtele z hnutí Českoslovenští vojáci v záloze, poslance Parlamentu ČR za KSČM Mgr. Jaroslava Borky, mjr. JUDr. Petra Šestáka za bývalé členy speciální jednotky rychlého nasazení URNA, tak jako to odeznělo i ve vystoupení slovenských a německých hostů. Své neochvějně vlastenecké a hrdinné postoje vyjádřili ve svém krásném pěveckém vystoupení i naši ruští přátelé vedeni plk. Alexanderem Štěpanovem.

Že není ani dnes opomenuto hrdinné poslání bývalých pohraničníků při ochraně státních hranic, to připomněl také ve svém krátkém vystoupení pplk. v.v. RSDr. Jaroslav Horák, který informoval o rozhodnutí zastupitelstva slovenské obce Tvrdošovce o pojmenování ulice v obci po hrdinovi obce svob. PS Jožko Ludasovi, který byl zastřelen při pronásledování ozbrojeného vojenského sběha na Svatém Kříži u Chebu 21. ledna 1981. Starostou obce byli pozváni zástupci KČP a bývalí pohraničníci na slavnostní akt konaný 20.8.2016 v rodné obci Jozefa Ludase v Tvrdošovcích. Tento skutečně nefalšovaný projev úcty k jednomu ze svých bývalých občanů a hrdinnému pohraničníku, jehož památku si připomínáme každý rok u jeho pomníku na Svatém Kříži u Chebu, si budou nyní připomínat každý den i občané obce na slovensko-maďarském pomezí. Tato informace byla všemi přítomným přijata bouřlivým potleskem.

V krásném prostředí sálu a restauračního předsálí, v nichž byla výzdoba umocněna 12ti zástavami organizací KČP, českými a slovenskými vlajkami, řadou vystavených historických uniforem i přímou účastí uniformovaných bývalých příslušníků PS OSH a VB, foto-tabulemi se stovkami vzpomínkových fotografií ze života ochránců hranic a zákonů, mnoho medailí a odznaků a dokumentů… Kolektiv Standy Kvasničky nezapomněl vůbec na nic, ani na ocenění aktivních členů KČP a jeho přátel, ani na příjemnou obsluhu, dobré občerstvení a báječnou dechovou hudební skupinu AMATOVKU, která uzavřela vydařenou kulturně společenskou akci KČP v Chodové Plané hudební zábavou a tancem.

S úctou a s poděkováním všem organizátorům a účastníkům se loučíme a těšíme na další setkání v Chodové Plané.

Text: Jarda Horák
Foto: Jarda Horák, Milan Paučo
121 fotek, srpen 2016, 81 zobrazení, přidat komentář
Tak jsme se opět setkali s našimi německými přáteli. Členové našeho KČP Aš využili pozvání na akci MANÖVR FRÜHAUF a v sobotu dne 13.8.2016 se zúčastnili 13. setkání vojenské techniky ve městě Neustadt. Na místě nás přivítal majitel areálu a hlavní organizátor přítel Thomas Frühauf. Rovněž nás přivítal vedoucí organizace "Přátelé pohraniční roty Posseck" přítel Wolfgang Rödel. Jmenovaným přátelům jsme předali vlaječky a plakety vydané u příležitosti 65. výročí přijetí zákona O ochraně státních hranic. Na místě jsme se setkali s mnoha německými přáteli , kteří se zúčastňují akcí našeho klubu.
Na své si zde přišli všichni příznivci vojenské historie a vojenské techniky. Byla zde možnost se svézt na kolových i pásových obrněných transportérech.
Na místě bylo možné zakoupit uniformy, odznaky, různé výstrojní součásti a tiskoviny s vojenskou tématikou. Příjemnou atmosféru podtrhlo hezké počasí i možnost různého občerstvení.
Dokumentaci této akce nám zabezpečovali přátelé Jiří Dařena a Pavel Duchan. Poděkování patří členům našeho klubu, kteří se této akce zúčastnili i našim německým přátelům, kteří nás opět srdečně přivítali.

Za KČP Aš Milan Paučo

Foto: Milan Paučo, Jiří Dařena, Pavel Duchan,Egon Hammerschmidt
99 fotek, 16.7.2016, 157 zobrazení, přidat komentář
Přátelé,
jako by i to počasí vědělo, že nesmí zklamat účastníky sobotního oslavného setkání bývalých ochránců hranic - členů KČP a jejich přátel a sympatizantů v Krásné u Aše... A tak nám dopřálo stejně tak, jako před týdnem na Paliči a na Dyleni příznivý slunný den. V něm asi 180 účastněných přátel z celé České republiky a ze zpřátelených organizací bývalých pohraničníků NDR a členů Svazu komunistů Německa bylo svědky odpovědně připrveného programu a důstojného průběhu 6. slavnostního setkání v restauraci Sokolovna manželů Kletečkových v Krásné u Aše k připomenutí si významu ochrany suverenity našeho státu a k uctění čestné a náročné služby všech ochránců státní hranice od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 do r. 1992, kdy byla zcela zrušena složka ochrany SH již jen České republiky po společenském převratu. Může se to sebevíce nelíbit určitým zběsilcům a lhářům, ale lidé nezapomínají na poctivou a čestnou službu bezpečnostních a vojenských složek na státní hranici a přes nenávistný odpor např. k bývalým pohraničníkům si tito udrželi a udržují ohromný okruh přátel a příznivců z řad běžného obyvatelstva nejen V ČR, ale i na Slovensku a v příhraničí bývalé NDR.

S úctou a velkou pozorností byli přivítáni hosté z NDR (20) v čele s plk. v.v. K.Hainz Kathertem, právě tak, jako předseda Národní rady KČP plk. PS v.v. RSDr. Milan Richter, CSc., který v ašském prostředí v 50. letech začínal svou vojenskou službu na SH. Přivítáni dále byli také poslanec Evropského parlamentu za KSČM Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., asistent poslance Parlamentu ČR Mgr. Jaroslava Borky přítel Bc. Petr Šikýř, představitel Českého svazu bojovníků za svobodu plk. v.v. Emil Schneberg, za delegaci svazu komunistů Německa byla přivítána jejich vedoucí Monika Voight. Přítomna byla řada dalších hostů - předseda KČP z Plané u M.L. kpt. v.v. Mgr. et Mgr. Stanislav Kvasnička, předseda MO KČP D. Žandov ppor. Jakub Gašparik, předseda krajské rady KČP Václav Bořánek a další.

Po úvodním projevu k 65. výročí přijetí Zákona o OSH pplk. v.v. RSDr. Jaroslava Horáka došlo za zvuku Husitského chorálu k přesunu vlajkonosičů se zástavami KČP a s vlajkami k památníku všech ochránců SH, kde byl přednesen krátký projev předsedy NR KČP plk. PS v.v. RSDr. Milana Richtera, CSc., který následně předal medaili KČP III. stupně ppor. Jarubovi Gašparikovi za jeho dlouholetou práci při rozvoji KČP v MO Dolní Žandov, byly předány pochvalné listy NR KČP a KR KČP aktivním členům a došlo k dekorování zástav místních organizací KČP Planá, Dolní Žandov, Cheb, Karlovy Vary a Aše pamětními stuhami na počest 65. výročí přijetí Zákona o OSH a k 60. výročí vzniku Národní lidové armády NDR, kterou provedl předseda ašské organizace Milan Paučo. Následné proběhlo předání pamětních medailí k 65. výročí OSH dalším našim přátelům, včetně německých přátel, kterým tyto medaile předával předseda MO KČP v Aši mjr. Milan Paučo s pplk. Jaroslavem Horákem a plk. Milanem Richterem.

Po uctění památky všech ochránců SH položením květin k pomníku požádal o slovo fregatní kapitán pplk. v.v. Hainz Fischer, který přednesl zdravici od odmirála Theodora Hoffmanna a předal od něho vyznamenání za upevňování přátelství předsedovi NR KČP plk. Milanovi Richterovi.

Po dobrém obědě následovalo v diskusi vystoupení předsedy NR KČP Milana Richtera, dále plk. pohraničních vojsk DDR Karl-Hainz Katherta. Své pozdravné poselství za středočeskou organizaci KČP přednesl její předseda Jiří Pokorný a zdravici pronesl i předseda KR KČP Karlovy Vary Václav Bořánek.
Pak už následovalo vzájemné předání dárků od německých přátel - pplk. Horák převzal od pplk. Hainze Fischera sako námořní uniformy pro připravované muzeum a naopak předání pamětních plaket k 65. výroči OSH našim a německým přátelům a představiteli Kozáků mjr. Zdeňku Dragounovi. Čtyřem dalším pak byly předány od Horáka knihy našeho bývalého velitele PS gen.por. Ing. Františka Šádka Můj život vojenský.

Se srdečnými stisky rukou a přátelskými objetími vyvrcholilo toto krásné setkání s mezinárodním významem, kdy každý z účastníků obdržel i symbolickou vlaječku k 65. výr. přijetí Zákona o OSH.

Poděkování a uznání patří všem organizátorům zejména z Aše a Hranic pod vedením
předsedy MO KČP Milana Paučo, za propůjčení prostorů pak i manželům Terezce a Milanovi Kletečkovým.

Více zde: http://vzpominkynaps.webnode.cz/news/a65-vyroci-prijeti-zakona-o-ochrane-statnich-hranic-jsme-oslavili-v-sobotu-16-7-2016-v-krasne-u-ase/

Text: Jarda Horák
Foto: Milan Paučo, Jiří Dařena, Egon Hammerschmidt, Pavel Duchan, Michaela Šultová

https://www.youtube.com/watch?v=AJBgbLezZP0 - fotosoubor od Pavla Duchana
Michaela Šultová

http://misaocko.rajce.idnes.cz/Vyroci_PS_-_16.7.2016 - foto od Michaely Šultové (heslo: ps
jméno: ps)
203 fotek, červen až červenec 2016, 323 zobrazení, 16 komentářů
S krásnými pocity vyslovuji to slůvko "PŘÁTELSTVÍ.."

Byl to opět jeden z nádherných a vydařených dnů...

SOBOTA 9.ČERVENCE 2016

Vše začalo na návsi jedné z nejúspěšnějších českých pohraničních obcí v Dolním Žandově na Chebsku pod jedinečným vedním starostky Ing. Elišky Stránské (vítěz soutěže Vesnice Karlovarského kraje roku 2014), kde se v tento slunný den sešli přátelé - členové místních organizací Klubu českého pohraničí a jeho pohraničních sekcí a příznivců z kraje Karlovy Vary a z dalších koutů naší krásné země české, aby se společně vydali do nedaleké obce Paliče k pomníčku strážmistra pohraničního útvaru Sboru národní bezpečnosti Jaroslava Kysilky. Ten byl 21.dubna 1949 zákeřně postřelen dvěma agenty ze Západu při jejich kontrole a následně zemřel....

Zahájení slavnostního aktu započalo hned po příjezdu předsedy Národní rady KČP plk. PS v.v. RSDr. Milana Richtera, CSc. zazněním Československé státní hymny od přítomné hudební skupiny. Předseda MO KČP v Dolním Žandově Jakub Gašparik přivítáním všech účastníků zahájil a následně předal slovo plk. Dr. Milanu Richterovi, který ve svém vystoupení vysoce ocenil především vlasteneckou věrnost všech členů KČP, pohraničníků zejména. Připoměl, že kromě Jaroslava Kysilky jsou podél státní hranice desídky dalších pomníčků padlých bývalých ochránců československé hranice a je právě na nás, aby se v dnešní rozporuplné době na tyto hrdiny nezapomínalo. "Právě proto se dnes zde scházíme a uctíváme u příležitosti 65. výročí přijetí Zákona o OSH naše skutečné hrdiny ze státní hranice...".

V následném vystoupení chebského místostarosty Ing. Pavla Hojdy byla připomenuta mimo jiné také nevraživot až nepřátelské postoje vůči členům KČP ze strany bývalých popřevratových zastupitelstev, což se za současného vedení města výrazně změnilo. Dokladem toho je např. aktivní podíl města Cheb na iniciativě místních organizací KČP, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a Českého svazu žen při odhalení památníku Obětem fašismu v Chebu v roce 2015 a oficielním přijetí delegací KČP na chebské radnici v loňském i v letošním roce. Náročná bývalá služba při OSH si nesporně zaslouží úctu a nikoliv dehonestaci, jaké jsme byli a jsme svědky v dnešní době, kdy bývalá vedení chebské radnice nechala postavit zhoubný paskvil údajným "Obětem padlým na SH" v prostoru Svatého Kříže u Chebu.

Po položení květin k pomníku pohraničníka Jaroslava Kysilky se všichni účastníci přesunuly na vechol hory Dyleň (asi 7 km jízdy vozidly), kde byla připravena žandovskými a plánskými členy KČP další část programu. Ta byla připravena na 14 hodinu a do té doby bylo všem účastníkům i náhodným turistům z ČR a SRN poskytnuto dobré občerstvení a příjemná produkce hudební skupiny HÁJENKA. Bylo také dost času vylézt po schodech na ochoz věže s televizními, radiovými a telefonními anténami pro přenos signálů.

Celý areál bývalého vojenského zařízení po společenských změnách v r. 1989 získal do vlastnictví bývalý odborný radiový specialista bývalého vojenského pluku Ernsta Thelmanna v Chebu pplk. v.v. Ing. Antonín Hofmann. Ten po opakovaných intervencích nakonec získal do dlouhodobého pronájmu sochu „Na stráži míru“ akademického sochaře Jana Hány, jejíž první slavnostní odhalení proběhlo při oslavě Dne Pohraniční stráže, v neděli 17. července 1955.

Tato překrásná socha pohraničníka se psem byla po převratu v listopadu 1989 následně nastoupivší mocenskou garniturou odstraněna z parku Klementa Gottwalda v Chebu, aby byla přesunuta před bývalý klub PS 5.bPS a krátce poté do areálu bývalé rotyPS Mýtina. Zde odsunuta byla několik let, aby nakonec skončila za zdí chebského Františkánského kláštera bez možnosti přístupu veřejnosti. Zde po mnoho let zarůstal plevelem společně se sochami Lenina a Fučíka.

A byl to právě zakladatel a prezident chebského rádia Egrensis Antonín Hofmann, který ve spolupráci se žandovskými členy KČP zabezpečili transport této sochy na horu Dyleň a připravili ji k dnešnímu dni k slavnostnímu znovuodhalení. Děkujeme Vám všem, přátelé Toníku a žandovští péesáci, za to, co jste dokázali a připravili opět u důstojnému využití...

Předseda NR KČP plk. Milan Richter s velkým dojetím připoměl ve svém odhalovacím projevu ohromný význam tohoto aktu nejen pro bývalé ochránce SH a členy KČP, ale pro celou veřejnost, která už odmítá poslouchat ty nekonečné pomluvy a zkreslování významu a úlohy ochránců hranic, zejména Pohraniční stráže. Lidé dnes začínají velmi intenzivně vnímat skutečnost, že chránit svou vlast a její suverenitu nejsou žádné plané slova. To ostatně potvrzovala i výstava ve zde otevřené expozici o ochraně SH, o jejíž přípravu se zasadil především opět Antonín Hofmann ve spolupráci s předsedou MO KČP v Plané kpt. PS Mgr. et. Mgr. Stanislavem Kvasničkou. Vřelé díky patří i Vám, drazí přátelé z Plané.

Společnými silami členů KČP a bývalých pohraničníků a jejich přátel ve spolupráci s pplk. Ing. Antonínem Hofmannem se podařil další společensky významný krok o odhalování zrůdných vlivů na veřejnost současné vládní a mediální moci.

Socha akademického sochaře Jana Hány byla pplk. Ing. Antonínem Hofmannem opět slavnostně odhalena.

Následoval bouřlivý a uznalý potlesk všech přítomných. A bylo jich s jistotou kolem 250 a všichni na svou účast mohou vzpomínat také proto, že obdželi od pořádající MO KČP D. Žandov na památku pamětní plaketu k 65. výr. OSH. Jako poděkování za příkladný přístup majitele rádia Egrensis k historickým faktům a vstřícnost ke KČP byla předána Ing. Antonínu Hofmannovi předsedou NR KČP medaile KČP za obětavou práci a příkladné vlastenectví. Stál jsem po celou dobu vedle Toníka Hofmanna, přátelé, a mohu Vám odpřisáhnout, že náš přítel Antonín Hofmann měl slzy v očích dojetím.

Poslední velitel chebského pohraničního svazku plk. PS v.v. Ing. Václav Vitoň spolu s předsedou MO KČP Dolní Žandov Jakubem Gašparikem a s předsedou NR KČP plk. RSDr. Milanem Richterem, CSc. předali pamětní medaile k 65. výročí přijetí zákona o OSH dalším bývalým pohraničníkům a aktivním členům KČP.

Byl to nádherný den plný úcty a přátelství, den pravdy a vlastenectví.

Všechny přítomné to dojalo...

DĚKUJEME VÁM ZA TO, PŘÁTELÉ ZE ŽANDOVA, Z PLANÉ A TOBĚ, ANTONÍNE HOFMANNE.

S ÚCTOU K VÁM MY VŠICHNI ÚČASTNÍCI TÉTO VÝZNAMNÉ A KRÁSNÉ AKCE.

Text: Jaroslav Horák
Foto: Pavel Duchan, Jaroslav Mühlberger, Milan Paučo, Zdeněk Sluka, Jiří
61 fotek, loni v létě, 69 zobrazení, přidat komentář
Správně soudíte, že to byli chlapi jen z určitých ročníků, kteří se přijeli podívat v neděli 26.6.2016 mezi 10-11 hodinou na svou bývalou pohraniční rotu, která se jim na řadu měsíců v jejich mladém životě stala skutečnou školou života. A tak se na tehdy 9. rPS chebské brigády PS sešlo celkem 14 bývalých strážců západní hranice se SRN sloužící u této jednotky v období 1973 - 1976.
Karel Špitálsý nás všechny docela mile překvapil, když si kromě svých spolubojovníků ze základní služby vzpoměl i na bývalého velitele roty kpt. Zdeňka Beneše a ZVP roty ppor. Jaroslava Horáka. Jarda Horák ihned vyrozuměl tehdejšího rtm. Miroslava Lýska a tak se sešla správná pohraniční parta HIC o slunečné neděli na Horní Hraničné.
S jistým údivem a projevem pohoršení si chlapi zanadávali na debilitu, která nechala takto zpustnout kdysi pěkné objekty roty. Někteří dokonce po letech poprvé viděli i nově přistavený objekt, který se začal stavět v konci 80. let, kdy už byli všichni řadu let mimo aktivní službu na hranici. Avšak i tento nově přistavený blok budovy zel prázdnotou a zpustošeností.
Zarostlá rota a přilehlé prostory, zdevastované interiéry a mnohé další svědčí o zlotřilém vztahu současných mocných ke společenským hodnotám předchozích generací.
Společné fotky se nafotily, do prostoru bývalé trasy ŽTZ se někteří ze zvědavosti šli podívat, aby se utvrdili, že zde v dnešní dobu již není ani stapa po bývalém KP a trase ŽTZ. Pak jsme se všichni přesunuli do půvabného prostředí restaurace U přístavu v Pomezí nad Ohří. Cestou jsme si připoměli kde byla kdysi jaká týlová stanoviště, jaké zážitky zde ten který z chlapů prožil...
A v mnoha dalších vzpomínkách na mladá léta v zeleném suknu na SH se pokračovalo již u společného stolu na terase restaurace s krásným pohledem na přehradu Skalku a půvabný kostel v Pomezí.
A že bylo o čem hovořit a na co vzpomínat při prohlížení historických fotek ze služby na Hraničné, tomu klidně věřte. V některých okamžicích se i Jarda Horák s Mírou Lýskem nestačili divit nad vynalézavostí chlapců v době základní služby... Takový ale život mladých BOMBARĎÁKŮ ze služby na hranici už byl.
Určitě jsme se všichni velmi rádi po mnoha desetiletích opět sešli a viděli a ve svých vzpománkách se z tátů i dědů opět stali ti správní mladí kluci, kteří to neměli sice vůbec snadné při své vojenské službě s denně ostře nabitými zbraněmi proti vnějším i vnitřním zlotřilcům, kteří chodili přes zelenou hranici jako škůdci naší země i jako před zákonem prchající pachatelé trestné činnosti. Jen málo kdy to byl ze strany zadržených osob pokus o dobrodružství...

Nikdo z přítomných neprojevil ani náznakem lítost nad svou službou na SH u naší roty. Naopak se všichni shodli, že vše, co se jim příčilo v tehdejší službě ve prospěch své vlasti je zakalilo a posílilo do civilního života. Proto také někteří rádi přijedou na setkání bývalých ochránců SH z 5.bPS dne 16.7.2016 v Krásné u Aše. Přijeďte, přátelé a správní chlapi, budete srdečně vítáni v klubu bývalých péesáků...

Se symbolických pozdravem NEPROJDOU!
se s Vámi všemi přátelsky zdraví
Jarda Horák

Text:
foto: Jarda Horák a Karel Špitálský
169 fotek, červen 2015 až červenec 2016, 121 zobrazení, přidat komentář
V 05,30 hodin jsme v sobotu 25.6.2016 vyrazili společně z parkoviště chebského TESCO obchodu, abychom po klidné cestě dojeli do místa konání VII. celostátního setkání ochránců čsl. státních hranic u příležitosti 65. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic ČSR.
Nymburský kulturní dům přivítal účastníky a hosty této významné kulturně společenské a vzpomínkové akce pohraničníků v důstojně připravených prostorách. V parku před kulturním domem proběhlo společné fotografování vlajkonosičů se zástavami KČP jednotlivých organizací v ČR a SR. Po slavnostním nástupu vlajkonosičů se standardami sekcí OSH a místních organizací KČP za zvuku Husitského chorálu a jejich uložení do stojanů bylo vzpomínkové VII. celostání setkání ochránců československých státních hranic zahájeno.
V přivítacím projevu byli uvítaní všichni účastníci z českých, moravských a slovenských regionů a hosté, mezi kterými byli poslední ministr národní obrany ČSSR arm. generál Ing. Miroslav Vacek, předseda ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) plk. Ing. Jaroslav Vodička, starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach Ph.D., z německých hostů pak plk. PS NDR v.v. Karl Hainz Kathert, zástupce předsedy sdružení nespravedlivě stíhaných GRH Ginther Seidel a také manželka zesnulého generálporučíka Ing. Františka Šádka Anička Šádková a syn plk. Ing. Miloš Šádek a pplk. v.zál. MUDr. Marek Obrtel z hnutí NÁRODNÍ DOMOBRANA a další hosté.

S hlavním projevem vystoupil předseda národní rady KČP plk. RSDr. Milan Richtr, CSc. Jeho plné znění najdete zde: http://www.klub-pohranici.cz/news/projev-predsedy-narodni-rady-kcp-milana-richtra-na-vii-celostatnim-setkani-ochrancu-cs-statnich-hranic-dne-25-6-2016-v-nymburce/

Mezi následně oceňovanými členy KČP byli i 2 naši přátelé z organizace Aš - plk. Ing. Václav Vitoň (poslední velitel chebského svazku PS) a z organizace KČP Cheb - mjr. Vladimír Jedlička (pracovník štábu bývalé chebské bPS).
Po polední přestávce s obědem následovala vystoupení hostů se svými pozdravnými projevy, z nichž nejvíce pozornosti vzbudilo pozdravné a blahopřejné vystoupení arm. generála M. Vacka svým děkovným a mobilizujícím nábojem vůči nám bývalým příslušníkům PS OSH.

Důstojný průběh VII. celostátního setkání ochránců čs. státních hranic byl v závěru umocněn kulturním vystoupením klasické české folklorně-hudební skupiny, v jejichž vystoupení bylo cítit národní hrdost a veselí.

V průběhu jejich vystoupení dostal příležitost náš přítel pplk. RSDr. Jaroslav Horák informovat všechny přítomné o dopisu starosty obce Tvrdošovce Ing. Mariána Tótha, v němž oznamoval rozhodnutí zastupitelů slovenské obce Tvrdošovce na slovensko-maďarském pomezí, kde se narodil svob. PS Jožka Ludas, který byl zákeřně zastřelen vojenským sběhem, když jako psovod vykonával službu k OSH v úseku 10.rPS Svatý Kříž chebské brigády 21. ledna 1981, že jako čestný občan obce Tvrdošovce bude navíc uctěno jeho hrdinství pojmenováním jedné z ulic obce názvem ulica Jozefa Ludase... V tu chvíli se sálem rozezněl hlasitý potlesk, kterým bylo oceněno krásné a zasloužené rozhodnutí občanů rodné obce našeho hrdinně padlého pohraničníka. Bylo tak vyjádřeno spontánní poděkování nás všech účastníků tohoto významného setkání k 65. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic v Nymburku slovenským občanům Tvrdošovců a jejich voleným zastupitelům za jejich příkladný vlastenecký přístup k hodnocení hrdinství nejen jejich spoluobčana Jožky Ludase, ale s ním i stovky dalších hrdinů padlých na státní hranici při výkonu jejich vlastenecké povinnosti při ochraně suverenity naší československé vlasti.

Text. Jaroslav Horák
Foto: Zdeněk Sluka a Jaroslav Horák
76 fotek, červen 2011 až červen 2016, 91 zobrazení, přidat komentář
11.června 2016 bylo v Lesné u Tachova živo. Jen co se zdvihl ranní opar začala být vietnamská prodejna (dříve Jednota postavená v akci Z) obležená většinou staršími návštěvníky- semo/ tamo lepá dcérečka. Všichni čekali až z Písařové Vesce přijede pravoslavný duchovní -kancléř Pravoslavné církve v českých zemích mitr.prot.MilanHorvát, dobrá duše našich setkání.

Po krátkém přivítání a předání čestné plakety "Za Věrnost" Milanovi z rukou pplk.v.v. RSDr. Jaroslava Horáka , společném focení, se shromáždění rozešlo podle příslušnosti k rotě Pohraniční stráže Vašíček a Stoupa (Alt Pochr).

Z Vašíčku zůstaly jen trosky. Ovšem jako azyl posloužila lyžařská základna na Zlatém Potoce.

My, ze Stoupy jsme jen potkali zamčená vrata bývalé roty, která sice v perfektním stavu, ale podléhá konkurznímu řízení. Někdo se vypravil na Alt Pochr, kde stávala původní rota Soupa. Jiní na Waldheim a nevím zda je "zlovil" tamní německý hospodský. Kdysi přímo na hranicích stávala hospoda, kde uprostřed šenku stál hraniční sloup. Na západ se točila bavorská piva, na východ česká. Není čas tradici obnovit? Na Jedlině se sešla parta, která zavzpomínala na naše psí slečny. Vzpomněli jsme na všechna jejich jména.

Dál už nevím víc, protože jsem musel za ovečkami na Novou Huť.
Takže ahoj za rok!

Text: pplk. PS v.v. JUDr. Jiří Chmelarčík
Foto: pplk. PS v.v. RSDr. Jaroslav Horák
13 fotek, 10.6.2016, 73 zobrazení, přidat komentář
V pátek 10. června 2016 se českoslovenští pohraničníci a členové KČP zúčastnili důstojného a hluboce dojemného rozloučení s dlouholetým významným přítelem z řad bývalých ochránců státní hranice NDR s pplk. GT Hermannem Boschem. 8 představitelů z naší NR KČP vedených předsedou NR KČP plk. RSDr. Milanem Richterem, CSc. a prvním místopředsedou NR KČP JUDr. Rudolfem Peltánem a 10 členů ašské, žandovské a chebské sekce OSH KČP spolu s přáteli possecké grenzkompanie se přišli společně s mnoha dalšími smutečními hosty naposledy rozloučit s naším přítelem Hermannem.

S hlubokou úctou stáli naši 4 pohraničníci v uniformách s klubovými zástavami ašské, chebské a Žandovské organizace KČP u smutečního katafalku Hermanna Bosche a vzdávali poslední sbohem svému německému příteli ve zbrani.

Početná účast německých smutečních hostí i s bývalým náčelníkem vojenské akademie NDR, která připravovala budoucí pohraničníky Národní lidové armády do důstojnických funkcí, soudruh generálmajor Heinz Jansen, tak jako všichni účastnici smutečního obřadu spolu s pozůstalou manželkou Hemanna Bosche paní Annemarie Boschovou a její rodiny byli hluboce dojati důstojným vystoupením našich pohraničníků a členů KČP. Proto jim také paní Annemarie Boschová při smutečním pohoštění vyjádřila své vřelé poděkování a přesvědčení, že všichni společně uchováme hluboko ve svých srdcích jedinečného člověka a německého vlastence a internacionalistu - podplukovníka PS NDR Hermanna Bosche.

Českoslovenští pohraničníci předali paní Annemarie následně jako projev úcty k našemu příteli Hermannovi i k paní Annemarie Boschové a poděkování za rozvoj a upevňování přátelství mezi pohraničníky NDR a ČSSR inmemoriam pamětní medaili k 65. výročí přijetí Zákona o OSH. Se slzami v očích paní Annemarie přijala toto naše ocenění a poděkovala za něj.

Předseda NR KČP RSDr. Milan Richter pak jménem všech členů KČP a bývalých čsl. ochránců hranic vyjádřil upřímnou lítost nad úmrtím jednoho z nejvýznamnějších našich německých kolegů a ujistil, že vzpomínka na věrného přítele Hermanna Bosche zůstane navždy v našich srdcích.

Text a foto: Jarda Horák
50 fotek, 15.5.2016, 56 zobrazení, přidat komentář
Dne 8.5.2016 si náš KČP Aš připomněl 71. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války v Evropě. Společně jsme si uctili památku obětí 2. světové války položením květin u pomníku sovětských válečných zajatců na hřbitově v Hranicích. O konci války v Hranicích a k případům úmrtí sovětských zajatců nám povyprávěl přítel Juříček, který vycházel ze vzpomínek místních pamětníků.
Ve stejný den náš klub svojí účastí podpořil pietní akci organizovanou Mě.V KSČM Aš. Při této příležitosti jsme položili kytice u pomníku sovětských válečných zajatců na hřbitově v Aši.
Obou akcí se zúčastnili i naši přátelé z KČP Františkovy Lázně v čele s přítelem Jardou Křemenem. Poděkování patří všem, kteří si přišli uctít památku obětí 2. světové války a nezapomněli na výročí osvobození naší vlasti - Československa.

Text: Milan Paučo
Foto: Milan Paučo a Pavel Duchan
160 fotek, duben 2016, 122 zobrazení, přidat komentář
Ani jemně uplakané počasí sobotního dne 16.4.2016 nemohlo zabránit konání již 6. setkání přátel - bývalých ochránců hranic z pohraničního praporu Posseck z NDR a 5. brigády Pohraniční stráže z Chebu.
Konání tohoto setkání se zúčastnilo kromě 12ti pohraničníků ve výslužbě z ČR také mnoho přátel a bývalých pohraničníků z Berlína, Heiligenstadtu, Žitavy, Drážďan, Erfurtu, Sonnebergu, Dermbachu a přirozeně ze zdejšího blízkého okolí saského Vogtlandu. O příkladně připravené prostory se zasloužili především němečtí přátelé Thomas Frühauf, Wolgang Rödel, Ralf Geigenmüller, Gerit Kaiser a Frank Kursawe.
Ve svých vystoupeních přátelé Florian Geyer, K.H. Kathert, H. Bosch, Frithjof Banisch, Jaroslav Horák, Egon Hammerschmidt a další vzpomínali nejen na společnou službu při ochraně svých státních hranic, ale z řady důvodů současného politického vývoje v rámci Evropy, ale i ve světě upozornili na nezbytnost pokračování v OSH nejen na úrovni EU, ale i jednotlivých evropských zemí. Nezákonná migrace nesmí mít "zelenou" ani v současných společenských a politických podmínkách, kdy v důsledku především nezodpovědné migrační politiky administrativy kancléřky Merkelové a některých dalších představitelů západoevropských zemí dochází k zásadnímu ohrožení společenských a kulturních hodnot evropských národů a jejich států.
Jednotlivá vystoupení byla vhodně doplňována promítáním dobových snímků a videí na filmovém plátně v pozadí vystupujících.
Chutné občerstvení doplňovalo velmi příjemné a přátelské ovzduší, ve kterém byly vzájemně předány mnohé dary a pamětní listy, symbolické vlaječky k 60. výročí vzniku Národní lidové armády NDR a k 65. výročí přijetí zákona o OSH. Předseda ašské sekce OSH KČP Milan Paučo a čestný předseda Václav Veselý předali spolu s Jardou Horákem na památku knihy našeho generála Fr. Šádka, které obdrželi za příkladnou mezinárodní spolupráci Wolfgang Rödel, Frank Kursawe, Werner Wagner, Ulrich Vogel a Ralf Geigenmüller. Pro přátele z Grenzkompanie Posseck byl předán na památku společný dar - symbolický talíř s pohraniční symbolikou a s věnováním.
Němečtí přátelé předali českým pohraničníkům do síně tradic krásnou námořní uniformu důstojníka NDR a pamětní listy pak byly předány některým českým přátelům za upevňování přátelství bývalých pohraničníků obou zemí. Jarda Horák pak dostal osobní dar od modeláře Franka Kursawe -
Vydařené přátelské setkání by mělo mít pokračování v Krásné u Aše 16.7.2016, kde se bude konat u příležitosti 65. výročí přijetí Zákona o OSH setkání bývalých příslušníků chebské 5. bPS, kterého se řada německých kolegů ráda zúčastní.
V závěru této mezinárodní přátelské a mimořádně příjemné vzpomínkové akce zazněla z reproduktorů tzv. česká hymna pohraničníků "NA STARÉM MOHELNU, NA STÁTNÍ HRANICI...".
Za vzornou pomoc při tlumočení bylo poděkováno kyticí a přátelským políbením Heike Kramrlové.

Text: Jaroslav Horák
Foto: Jaroslav Horák, Milan Paučo, Zdeněk Sluka, Jiří Dařena, Pavel Duchan, Wolfgang Rödel, Egon Hammerschmidt,

Deutsch

Am Sonnabend trafen sich die “ Freunde der Grenzkompanie Posseck“ zu Ihrem 6. Treffen mit den
Grenzschützern der 5. Grenzbrigade Cheb im Objekt FuTK 313 in Neustadt / Vogtland.
Vertreter der GRH und Vertreter des Verbandes zur Pflege der Traditionen der NVA / GT der DDR überbrachten Ihre Grüße. Teilnehmer kamen aus Zittau, Dresden, Berlin, Erfurt, Sonneberg, Dermbach, Heiligenstadt und der näheren Umgebung. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Neumünster. Unsere tschechischen Freunde kamen aus der Region Cheb, Frantiskovy Laszne und As.
Erstmals wurden die neuen Fahnen des Verbandes und unsere neue „ Possecker „ gezeigt. Ebenso die alte Fahne der Grenzpolizei Bereitschaft Dermbach.
Eine Ausstellung mit Modellen von NVA Fahrzeugen und Technik und eine Ausstellung mit CSSR Militärmützen wurden gezeigt.
Verschiedene Themen wurden in Wort , Ton und Bild vermittelt.
Nach dieser gelungenen Veranstaltung freuen wir uns wieder auf das nächste Treffen der Grenzschützer der 5. Grenzbrigade in Krasna. Wir sind dabei !

Logo der Freunde der Grenzkompanie Posseck
Fahne der Freunde der Grenzkompanie Posseck
Logo des Verband zur Pflege der Traditionen NVA / GT
Nationale Volksarmee der DDR NVA

Freunde der Grenzkompanie Posseck
Gerit Kaiser, Ralf Geigenmüller, Frank Kursawe, Wolfgang Rödel
76 fotek, 13.4.2016, 60 zobrazení, 1 komentář
25 členů KČP a bývalých ochránců československé státní hranice z Aše, Hranic, Františkových Lázní a z Chebu se sešlo v pondělí 11. dubna 2016 ve 13 hodin v prostoru bývalé pohraniční roty Pastviny u pomníčku svob. Františka Vaculy, který byl jako velitel pohraniční hlídky při výkonu služby k OSH za trasou ŽTZ dne 10.4.1956 zákeřně zastřelen svým členem hlídky a ten následně přeběhnul i se zbraní do Spolkové republiky Německo.

VACULA FRANTIŠEK, vojín zákl. služby 4.8.1934 - 10.4.1956 - svazek Pohraniční stráže Cheb - zahynul při plnění úkolů ochrany státních hranic - takto stojí stručně informace i na pomníčku, který vybudovali pohraničníci přímo v objektu bývalé roty PS Pastviny, aby si ho v době předpřevratové připomínali pohraničníci při každodenním nástupu a vyhlašování rozkazu velitele roty, kdy při jeho vyhlašování bylo na prvním místě čteno při kontrole účasti jméno svob. Františka Vaculy a vždy se ozývalo z úst velitele čety nebo družstva..."Padl hrdinnou smrtí při ochraně státní hranice".

Dnes si ho připomínají opět bývalí ochránci SH a členové ašské sekce OSH KČP spolu s dalšími přáteli pravidelnou údržbou tohoto jeho pomníčku a pokládáním květin každý rok k tomuto pomníčku. Bližší okolnosti této smutné události u roty ze dne 10.4.1956 přiblížil všem přítomným bývalý velitel této roty mjr. PS v.v. Toník Juříček, který velel rotě o řadu let později, ale její hrdé tradice dobře zná.

S úctou a za zvuku čsl. státní hymny i s dekorací zástav KČP byly položeny květiny k pomníku.
Za účast a důstojný průběh poděkoval všem přítomným předseda ašské místní organizace KČP mjr. v.v. Milan Paučo a požádal účastníky, aby se přesunuli k dalšímu památníku padlých sedmi anglických letců, kteří byli v březnu 1945 sestřeleni při spojenecké akci proti německému nepříteli v prostoru města Hranice a dopadli za městem do bažin u lesa.

Také zde uvedl pietní akt předseda Milan Paučo a doplnil ho v konkrétních detailech Antonín Juříček. Prohlédli jsme si bezprostředně místo tragického dapadu bombardéru LANDKASTR 8.Mk, v němž našlo smrt 7 vojenských letců.

Jarní a v celku příznivé počasí umocnilo zdařilé akce aškých členů KČP toho dne a my všichni si vážíme vysokou společenskou a politickou aktivitu a kvalitu jejich činnosti. V sobotu 16. dubna 2016 jsou naši ašští kolegové očekáváni na přátelském mezinárodním setkání bývalých ochránců hranic v německém Neustadtu, kde se schází tradičně pohraničníci bývalé Národní lidové armády NDR z Posseckého pohraničního praporu a jejich přátelé, s jehož členy je udržováno družební přátelství ašskou sekcí OSH již řadu let. Bude tam odjíždět 12 našich členů z ašské a chebské sekce OSH KČP.

Text: Dr. Jaroslav Horák
Foto: Milan Paučo, Zdeněk Sluka, Pavel Duchan

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.