Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

jaryh 

118 alb 7 644 zobrazení 2 fanoušci
pplk v.v. Dr. Jaroslav Horák

Vytvořte ze svých alb pexeso

Ideální jako dárek nebo jen tak pro sebe na památku.
Levně, rychle, jednoduše.reklama

80 fotek, letos v lednu, 63 zobrazení, 1 komentář
Z výročního jednání za loňský rok v MO KČP Dolní Žandov 30.1.2018

Výroční zhodnocení činnosti jedné z nejaktivnějších místních organizací v karlovarském kraji se uskutečnilo následný den po vítězném zvolení Miloše Zemana za prezidenta, tedy v neděli 28. ledna t.r. Nebylo proto divu, že odpolední radostná nálada všech vytvářela jedinečnou atmosféru našeho setkání. Společně vyjádřené blahopřání našemu staronovému prezidentu bylo zároveň spojeno s nadějí nás všech v KČP, že se Miloši Zemanovi a Andrejovi Babišovi s podporou o všechny z „dolních“ 10 milionů občanů, včetně členů a příznivců KČP, podaří konečně očistit české politické i sdělovací veřejno-právní prostředí od vlastizrádců, korupčníků a zaprodanců bezpráví vůči vlastnímu národu.
Zahájení provedl předseda místní organizace kpt. PS v.v. Zdeněk Trešl. S úctou a s poděkováním za účast přivítal 35 účastníků v útulném prostředí sportovní klubovny žandovského fotbalového oddílu. Po schválení programu bez zbytečně podrobných detailů provedl Zdeněk rozbor celkové činnosti MO. Připomenul některé nutné personální změny ve výboru z důvodů především zdravotních. Proto také poděkoval za dlouholetou aktivní práci ve výboru Honzovi Blatskému, který po mnohá léta zabezpečoval mimo jiné příkladně i péči o pomník nstrž. Jaroslava Kysilky v Paliči. Výbor v současné době pracuje ve složení přátel Trešl, Havlíček, Šrailová, Hovorka a Pešek a předseda vyjádřil naději, že se společně bude dílo dařit ve prospěch celé 39ti členné žandovské organizace.
A že to bude vyžadovat skutečně hodně aktivní práce výboru a celé MO, o tom svědčí vysoce uznávané vzpomínkové vlastenecké a osvětově společenské akce, které přímo každý rok připravují, nebo se na jejich přípravě a průběhu podílejí spolu s chebskými, plánskými a dalšími členy KČP. Všichni přítomní potleskem ocenili připomenuté pietní akce u pomníku Jardy Kysilky na Paliči a následně vzpomínková setkání členů KČP a veřejnosti na hoře Dyleň s bohatým kulturním programem a s občerstvením. Příkladná spolupráce s obcí a její starostkou Ing. Eliškou Stránskou umožňuje podíl na každoročních oslavách MDŽ nejen v Žandově, ale i v Mar. Lázních.
Každý rok se od ledna do prosince zúčastňují žandovští na vzpomínkových a pietních akcích u pomníčků padlých pohraničníků a obětí fašismu v Chebu, Aši, Františkových Lázní, Hazlově, Křižovatce, Třech Sekerách, Pístově, Trstěnicích, Chodové Plané a dalších…. Ne malý je jejich podíl na organizačním zabezpečení Hraničářských plesů v Chodové Plané, které se s úspěchem konají již po 4 roky a staly se významnou tradicí, na kterou se sjíždějí naši přátelé z širokého okolí.
Výčet jejich činnosti není ani zdaleka úplný, ale i kdyby byl, tak už nyní si zaslouží všichni členové MO KČP z D. Žandova uznání a poděkování. Přitom nelze opomenout ani podíl žandovských na velice důstojných smutečních posledních rozloučeních se zesnulými členy KČP v krajském rozměru.
V diskusi za vzornou spolupráci MO KČP v D. Žandově s plánskou MO KČP poděkoval předseda MO z Plané kpt. PS v.v. Mgr. Stanislav Kvasnička, jako jeden z hostů, a připomněl termín 7.2.2018, kdy se v Chodové Plané uskuteční již 4. Hraničářský ples, na který pozval všechny přítomné. Srdečné díky vyjádřil členům MO také další host - krajský předseda Václav Bořánek a stručně připomněl některá fakta v současné politické situaci. Obdobná pozdravná vystoupení přednesli i přátelé JUDr. Jiří Chmelarčik a Jarda Horák. Standa Kvasnička pak přečetl Dopis premiérovi vlády ČR k vyjádření protestu KČP proti případnému nezákonnému postupu prokuratury SRN k provádění razií a domovních prohlídek v ČR a na Slovensku v rodinách podezřelých osob obviněných ze smrti německých občanů na čsl. SH v dobách socialismu u nás, jehož obsah byl oceněn a schválen potleskem všech.
Po ukončení oficiální části se rozvinula vzájemná beseda, která nebyla nikterak narušena podáním chutného občerstvení.
PŘÁTELÉ ŽANDOVSKÉ ORGANIZACE KČP, VŠEM VÁM DĚKUJEME A PŘEJEME MNOHO ZDARU V LETOŠNÍM ROCE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA.

Text: Jarda Horák
Foto: J. Horák a Míra Doupník
47 fotek, 24.1.2018, 41 zobrazení, přidat komentář
V neděli 14.1.2018 proběhlo neformální, neplánované setkání zástupců KČP Františkovy Lázně a KČP Aš. Stalo se tak poté, co mi zavolal předseda KČP Františkovy Lázně přítel Jaroslav Křemen a sdělil, že v lázních je na lázeňské rehabilitaci členka Národní rady KČP Adéla Valentová. A paní Aťka projevila zájem podívat se na Trojmezí. Tak jsme dohodli termín, hodinu a místo setkání. Za KČP Aš byl pozván místa a poměrů znalý přítel a hospodář KČP Aš Antonín Juříček z Hranic, který řadu let sloužil jako velitel na rotě PS Trojmezí. Jako místo setkání jsme zvolili prostor bývalé restaurace U Cinka. Ve 14.00 hodin přijeli na místo lázeňští přátelé Jaroslav Křemen s bratrem Františkem, Matěj Lehocký a vzácný host Adéla Valentová. V místě s výhledem na restauraci a objekt nové 1. roty PS Trojmezí, nám přítel Juříček zasvěceně pohovořil o tom, jak to tady chodilo a jaká byla služba na státní hranici. V rámci hovoru padl nápad podívat se na trojstátí.
A tak cestou, necestou, hrbolatou, kamenitou jsme vyjeli do místa hraničního styku Česka, Bavorska a Saska. Cestou jsme udělali zastávku v místě, kde stávala stará 1. rota PS Trojmezí a kde je nyní jen informační tabule. Na místě styku hranic tří států opět zavzpomínal na staré časy přítel Juříček. A zde padl další nápad.
Aby přítelkyně Valentová poznala i město Hranice a abychom se pochlubili, navrhli jsme zapálit svíčku a uctít si památku sovětských válečných zajatců, kteří v Hranicích zahynuli v průběhu druhé světové války a jsou pochováni na místním hřbitově. Vzhledem ke skutečnosti, že povětrnostní podmínky nebyly zrovna přívětivé, zvolili jsme napřed malé občerstvení v restauraci u hraničního přechodu Ebmath. Zde se rozproudila další a delší beseda, takže zapálení svíčky u pomníku proběhlo za značného šera ale se vší důstojností.
Když s odstupem pár dní si vzpomenu na toto náhlé a neplánované setkání, musím konstatovat, že abychom získávali nové poznatky a navazovali nová přátelství, nemusí být vše v plánu činnosti našich klubů.
Tímto bych chtěl poděkovat naší přítelkyni z Národní rady KČP Adélce Valentové i našim přátelům z KČP Františkovy Lázně.

Text: Milan Paučo
Foto: Milan Paučo a Jaroslav Křemen
34 fotek, 4.1.2018, 29 zobrazení, přidat komentář
Za účasti 20ti členů KČP z místních organizací Mar. Lázní, Dolního Žandova, Chebu a Aše se v předposledním dni roku 2017 uskutečnilo pietní odpoledne u objektu Obecního úřadu ve Třech Sekerách, kde došlo 31.12.1947 k zákeřné vraždě dvou příslušníků Finanční stráže, která zde v tu dobu měla sídlo.

Zúčastnění si v úvodu pod pronikavou taktovkou JUDr. Jiřího Chmelarčíka zazpívali Českou a Slovenskou hymnu a následně Jindra Havlíček přednesl vzpomínkovou řeč, za jejíž hodnotný obsah a historickou i současnou aktuálnost byl oceněn potleskem přítomných. Za květiny položené přítomnými k pamětní desce před zahájením poděkoval krajský předseda KČP Václav Bořánek, který zároveň omluvil nepřítomnost předsedy MO KČP Ivana Růžičky ze zdravotních důvodů. Poté se všichni odebrali do místní restaurace k malému občerstvení a k přátelské besedě, v níž aktivně vystoupili Václav Bořánek a Štěpán Drapák s informací z jednání NR KČP, dále Jiří Chmelarčík, Jarda Horák, Josef Švarcbek a další k současné situaci v naší zemi. Mimo jiné bylo připomenuto, že v době, kdy uctíváme památku zavražděných ochránců hranic, se v Chebu sešli příznivci odvolaného starosty Jalovce, který nevybíravě v nedávné minulosti, jako starosta, dehonestoval službu bývalých pohraničníků, aby projevili nespokojenost s jeho odvoláním.

Že je česká veřejnost v mnoha směrech dezinformacemi a záměrnou deformací naší historie zmanipulována, o tom všichni dobře víme a v tomto směru stojí i před členy a přáteli našeho KČP mnohá osvětová a další poslání.

Úvodní text: JH

Foto: JH a Jindřich Havlíček

………..TEXT PROJEVU JINDŘICHA HAVLÍČKA……….

Vážené přítelkyně, Vážení přátele,

bojovníci za mír, sociální spravedlnost a lidská práva.

Zítra uplyne 70 let, kdy naše zdejší veřejnost byla vyrušena z vánoční pohody zákeřným surovým činem bývalého československého občana německého původu Wernera Miliána z Příbora, instruktora Hitlerjugend. V 17 hodin 53 minut došlo k zákeřně vraždě dvou příslušníků finanční stráže Václava Mareše a Josefa Dleska. Po tomto činu se vrahovi podařilo utéci do blízkého Mähringu v Bavorsku. I přes žádost československé strany nebyl sousedním státem NSR vydán k potrestání. Pohřeb Václava Mareše a Josefa Dleska proběhl 5. ledna 1948 za účasti zástupců Ministerstva národní obrany, příslušníků čsl. armády, ministerstva financí, Okres. cel. správy a závodních rad, jakož i zástupců ozbrojených sborů, finanční stráže, zástupců korporací, úřadů s velkým počtem zdejšího obyvatelstva a okolních obcí.

Dnes již existuje velice málo přímých účastníků této tragédie. Smutek a žal tehdy postihl nejen rodiny jmenovaných příslušníků finanční stráže, ale všechny obyvatele zdejší obce Tří Seker, jejich blízkého okolí a všech ochránců československých státních hranic. Všichni tehdy věřili, že se podobná tragédie se již nikdy nebude opakovat u nás ani v žádné jiné zemi. Tehdejší víra našich občanů nebyla vyslyšena a na hranicích se postupně objevily pomníčky dalších ochránců našich státních hranic. Lidí, kteří zahynuli na hranicích při výkonu služby, je podle historických dokumentů více než 500. Ano byli to příslušníci pohraniční stráže, kdo později zabezpečovali klid pro pokojný život a práci lidí nejen zde v pohraničí, ale v celé naší zemi. A že neměli jednoduchou službu, o tom svědčí i historické prameny z tehdejší doby, kdy u narušitelů státní hranice byly nalezeny zbraně, samopaly, ruční granáty a další nebezpečné předměty.

Současný vývoj ve světě i v České republice jasně ukazuje, že o osudu lidstva stále není rozhodnuto. Jsou lidé, kteří znevažují práci bývalých ochránců státních hranic. Jedná se především o lidi z „Platformy evropské paměti a svědomí“, která vznikla na základě souhlasu vlády České republiky dne 14. října 2011 v Praze pod záštitou tří premiérů, včetně úřadujícího předsedy Rady EU. V současné době tato „Platforma“ čítá 55 institucí a organizací ze 13 států Evropské unie, dále z Ukrajiny, Moldavska, Albánie, Islandu, Kanady a USA.

21. září letošního roku čeští představitele teto „Platformy“ podali trestní oznámení - dle jejich vyjádření a výkladu - na odpovědné osoby v řetězci velení, od zasahující hlídky, přes velení pohraniční stráže, náměstky a ministry vnitra až po členy předsednictva ÚV KSČ zajištující ochranu hranic před rokem 1990 pro usmrcení lidí usilujících o překročení čs. hranic. V minulem roku se tato „Platforma“ zároveň obrátila na Německé nejvyšší státní zastupitelství v Karlsruhe, které pověřilo státní zastupitelství v bavorském Weidenu, aby začalo vyšetřovat smrt 4 německých občanů z bývalé NDR, kteří v dobách studené války zahynuli při pokusu o překročení československé státní hranice do Rakouska a NSR. Dle vyjádření ředitelky teto „Platformy evropské paměti a svědomí“ Neely Winkelmannové-Heyrovské je správné, že Německá prokuratura je připravena provádět razie a domovní prohlídky v ČR a na Slovensku u podezřelých osob, které jsou obviněny ze smrti německých občanů na československých hranicích v době před rokem 1990. Tento počin považuje za přelomový v oblasti stíhání zločinů komunismu. My s takovým přístupem nemůžeme souhlasit, protože nikdy předtím se ještě nestalo, aby prokuratura cizí země žalovala vojáky a politiky jiné svrchované země za činy, které byly v souladu se zákony země, ve které se staly.

Tento přístup k naší minulosti považujeme za zkušební balónek, který má za úkol zjistit, jak daleko může Německo zajít v nátlaku na ČR ve svých poválečných požadavcích a jaký odpor a pobouření to vyvolá v České republice a na Slovensku. Zde můžeme poděkovat bývalým představitelům české vlády vlastizrádcům Pavlu Bělobrádkovi a Danielu Hermanovi z KDU-ČSL, kteří svojí účastí na posledních dvou sjezdech sudetoněmeckého landsmančaftu zavdali německé prokuratuře důvod k domněnce, že česká otázka je již “zralá”, na zásadní proměnu. Že čeští politici již vyměkli, a proto lze na Česko tvrdě udeřit skrze německou prokuraturu.

Klub českého pohraničí proto odmítá ústupovou politiku některých našich představitelů Českého státu. Velice dobře si uvědomuje postavení ČR v Evropě a ve světě. Česká republika je místem, kde se budou stále více potkávat klíčové strategické zájmy světových mocností. Proto žádá vládní činitele, aby ve vztahu k zahraničí více prosazovala a rozvíjela spolupráci se všemi zeměmi světa. Je potřebné zabránit další militarizaci ekonomik světových mocností a rozpoutávání válek. Je potřeba rozvíjet vztahy mezi jednotlivými státy na základě vzájemného respektu.

Naší povinností je usilovat o zastavení procesu odnárodňování naší společnosti. Toto úsilí musíme spojit s ostatními vlasteneckými silami a organizacemi. Obranu národních tradic a pravdu o životě našeho národa je potřebné chápat jako základní povinnost občana tohoto státu. Ochrana státní hranice je jednou ze základních hodnot posilování naší státností. Služba vrchního strážmistra Václava Mareše a strážmistra Josefa Dleska zde na naší hranici přispěla k zabezpečení čs. státnosti. Oba zesnulí vždy vzorně plnili služební povinnosti. V roce 1938 hájili střežit čs. státní hranice proti Maďarům, po osvobození v r. 1945 opět zaujali místa na hranicích. Ostatky Václava Mareše spočinuly na hřbitově v Plzni a Josefa Dleska na hřbitově v Protivíně. Jejich odkaz pro naše občany však žije dál a na nás všech zde přítomných a dalších závisí, jak jej budeme dále rozvíjet!

Vážené přítelkyně a vážení přátelé.

Děkuji Vám, že jste přišli a dnes jste si spolu se mnou připomněli památku těchto hrdinů a vlastenců československé vlasti.

Václave Mareši a Josefe Dlesku,

slibuji Vám, že členové KČP a občané Třech Seker nikdy nezapomenou vaší služby pro naši vlast! Vyjadřuji přesvědčení, že počet obránců oprávněných českých zájmů bude vzrůstat a že se bude upevňovat opravdové přátelství lidí z celého světa!

Čest Vaší památce!
33 fotek, 4.1.2018, 40 zobrazení, přidat komentář
Ve sněhem zapadané nejzápadnější české obci Krásná u Aše se sešli 16.12.2017 v 15 hodin členové MO KČP, aby zhodnotili svou práci v průběhu celého uplynulého roku. Položením květin k památníku všem ochráncům hranic a následným přesunem do restaurace Sokolovna začalo výroční setkání přítomných 30 členů KČP. Úvodní přivítání a hodnotící projev provedl předseda ašské MO Milan Paučo. Pestrost a činorodá práce členů mezi svými příznivci, civilními obyvateli a mládeží, včetně rozvoje mezinárodních přátelských vztahů především s bývalými pohraničníky NDR, to byly hlavní cíle a splněné úkoly v r. 2017. Péče o pomníčky padlých ochránců SH a antifašistických bojovníků, mnohá pietní setkání u nich a u pomníku Edwarda Beneše nebo památníku sestřelených letců spojeneckých vojsk u Hranic a položení květin k nim, to vše jsou doklady hluboce záslužné vlastenecké kolektivní práce našich členů KČP.

Tonda Juříček pak připomněl stručně výsledky kolektivního hospodaření. Člen NR KČP Štěpán Drapák a předseda organizace Milan Paučo pak předali děkovná ocenění členům organizace za práci i za jejich významná jubilea. V předneseném nástinu úkolů pro rok 2018 bylo připomenuto, že pro společnost bude příští rok ve znamení 100.výročí vzniku ČSR po rozpadu Rakousko-Uherska. Proto k řadě dosavadních úkolů přibude i uctění této významné společenské události pro náš lid v podmínkách MO KČP Aš a karlovarské krajské organizace. Při volné besedě pak mj. představil člen MO KČP z Frant. Lázní novou zástavu KČP jejich organizace.

Text: Jarda Horák

Foto: Horák, Paučo
10 fotek, 4.1.2018, 23 zobrazení, přidat komentář
Naše Mariánské Lázně se staly místem odpočinku a rehabilitace pplk. GT v.v. (německých pohraničních vojsk) Haralda Hentschela a jeho manželky Ety v počátku prosince 2017. Telefonickým dohovorem jsme se v sobotu 7.12.2017 ve 12 hodin sešli před hotelem Berlín v M.L. a po srdečném přivítání jsme odjeli mým vozidlem do jedinečného prostředí Skalní restaurace v Chodové Plané. Přátelská beseda plná vzpomínek a výměny zkušeností a zážitků ze služby i z rodinných radostí a starostí pokračovala při dobrém obědě. Syti a s pocitem spokojenosti si pak němečtí přátelé v místní pivovarské prodejně CHODOVAR nakoupili suvenýry s dobrým pivem a dárky.

V květinářství na náměstí v Plané, jsme koupili kytice a Harald si s manželkou Etou z dálky prohlédli objekt plánského zámku, kde do r. 1992 bylo sídlo plánské 12. školní brigády PS. Smutný pohled na zdevastovaný bývalý zámek vyjadřoval lítost i zlost…

Po přesunu k asi 12 km vzdálenému památníku 68 obětí pochodu smrti 21.4.1945 na Pístově, na němž neslli vinu nejen fašisté, ale i nálet a střelba amerického bitevníku, jsme položením kytic uctili památku padlých. Prosluněný den jako by chtěl umocnit náš projev úcty k těmto i ostatním obětem fašistického řádění v 2. světové válce.

Společně prožité krásné odpoledne jsme ukončili opět před hotelem Berlín v M.L. vzájemným předáním dárků a kytice paní Etě a srdečným rozloučením. Tímto zároveň plním přání obou německých manželů předat přátelské pozdravy všem bývalým čsl. ochráncům SH a členům KČP.

Text a foto: Jarda Horák
5 fotek, 4.1.2018, 16 zobrazení, přidat komentář
Dne 28. října 2017 se náš ašský KČP sešel u památníku prezidenta Eduarda Beneše v Aši a položil kytice u příležitosti 99. výročí vzniku ČSR v roce 1918. V úvodu setkání, předseda klubu Milan Paučo pohovořil o významu, podmínkách a okolnostech vzniku samostatného československého státu. Rozvedl otázku státnosti za trvání Československa i v současném období, kdy pod tlakem EU o svoji státnost a suverenitu přicházíme.
V návaznosti na tuto problematiku, předseda zmínil význam a důležitost ochrany státních hranic každého jednotlivého státu při zachování své suverenity. Poukázal na současné problémy v Evropě v souvislosti s nelegální migrací, která je vyústěním nedůslednosti (záměru?) neplnění úkolů v oblasti ochrany státních hranic.
V závěru setkání jsme si uctili památku položením kytice u památníku všem ochránců československých státních hranic od roku 1918 do roku 1992. Poděkování patří všem účastníkům, kteří tímto vyjádřili své vlastenecké postoje.

Text a foto: Milan Paučo
35 fotek, 14.10.2017, 21 zobrazení, přidat komentář
Tu sobotu jsme ve většině času procestovali, ale stálo to za to. Naše účast na tomto setkání bývalých příslušníků NLA od generálů a admirálů až po svobodníky bývalých ozbrojených a bezpečnostních sil NDR, jako hostů z ČR, byla vítána. Ve svém vystoupení pozdravil jpřítomné za nás všechny z ČR předseda NR KČP Rudolf Peltán a od zástupců z ašské sekce OSH KČP byly předány řadě účastníků pamětní listy k 25. výročí KČP, poslední číslo našeho Hraničáře a dar od Jardy Horáka do nově vzniklého muzea NDR ve městě Bochum v německém Porýní - obraz "Střež věrně svou vlast". V závěru svým krásným kulturním vystoupením zpestřili slavnostní akt ruskými písněmi a skladbami rusští umělci žijící v Německu.

Poté byly předány pamětní medaile našeho generála Šádka dvěma přítomným - pplk. GT Wernerovi Wágnerovi a admilálu Atnonu Hoffmannovi za jejich podíl na rozvoji našeho přáteství ve zbrani.

text: Jarda Horák
foto: Milan Paučo a Jarda H.
93 fotek, říjen 2017, 32 zobrazení, přidat komentář
Skutečně důstojné a vydařené vyvrcholení oslavy 25. výročí v karlovarském kraji proběhlo v sobotu 7.10.2017 v Třebeni u Frant. Lázní. Důstojnost a význam této události podtrhla i účast mnoha hostů jak Národní rady KČP (Ruda Peltán, Karel Janda, Milan Richter, Aťka Valentová), tak také Parlamentu ČR, z krajského a okresního zastupitelstva, zástupců z ÚV KSČM, ČSŽ, ČSBS a zejména přátelé z přátelského poseckého GT batalionu/praporu PS z Německa. Naši pozvánku přijali i zástupci sokolovského Řádu národa - vlastenecké unie.

Opět přátelské ovzduší ve velmi pěkných a dobře připravených prostorách kulturního sálu třebeňské restaurace, projevy a pozdravná vystoupení, předávání ocenění a darů a vyjádřená odhodlání pokračovat v nastoupené cestě v zájmu našich národů a zemí, to vše bylo v závěru vyjádřeno i v provolání účastníků slavnostního shromáždění, které je přiloženo.

Byla to důstojná tečka za letošním významným rokem pro KČP.

Text: Jarda H.

Foto: Milan Paučo, J.H.
13 fotek, 18.10.2017, 14 zobrazení, přidat komentář
30.9.2017 - Uctění památky padlých OSH – FL, Křižovatka, Hazlov – následná beseda k Mnichovské zradě v Aši

... V sobotu 30. 9. 2017 jsme společně uctili památku dvou členů Finanční stráže, kteří padli před 79. lety na okrese Cheb... Pan Rudolf Josiek padl v Horních Lomanech u Františkových Lázních dne 28. 9. 1938 a pan František Karásek padl u obce Křižovatka dne 30. 9. 1938...Posléze jsme položili květiny též u pomníku antifašistů v obci Hazlov....

Z Hazlova se členové ašské MO KČP přesunuli do ašského hotelu u Götheho do rezervovaného salónku, kde proběhla vzpomínková beseda k Mnichovu 1938 a jeho soudobá obdoba v dění v rámci Evropské unie vůči ČR. Úvodní slovo přednesl Jarda Horák. Všech těchto vzpomínkových akcí v tomto dni se zúčastnila členka vedení NR KČP Adéla Valentová a předseda okresní sekce OSH Štěpán Drapák. Příjemné odpoledne bylo umocněno předáním drobných darů některým členům MO u příležitosti jejich narozenin a aktivním podílu na práci organizace.

text: Jaroslav Křemen a Jarda Horák

foto: Jaroslav Křemen
50 fotek, 17.10.2017, 23 zobrazení, přidat komentář
15 něneckých přátel z iniciativy podplukovníka něm. pohraničních vojsk v.v. Haralda Hentschela přicestovalo ve čtvrtek odpoledne 7.9.2017 na přátelskou návštěvu do Krásné u Aše, aby společně s našimi kolegy z bývalé PS a členy výboru ašské MO KČP uctili památku všech ochránců čsl. SH od r. 1918 do r.1992. Po položení květin k památníku se všichni přítomní přesunuli do restaurace Sokolovna k přátelské besedě a posezení nad dobrým jídlem a pitím. Současně došlo k vzájemnému předání dárků a vyjádření oboustranné úcty k našemu dlouholetému přeshraničnímu přátelství, které se čeští i němečtí pohraničníci snaží trvale upevňovat. Vyjádřili přání, aby se s některými z nás mohli setkat na velkém setkání příslušníků Národní lidové armády NDR, jejichž součástí byla i německá pohraniční vojska, které se uskuteční v berlínském předměstí Bestensee 14.10.2017.

text: Jarda H.

foto: Milan Paučo
110 fotek, červenec 2012 až květen 2013, 14 zobrazení, přidat komentář
Velmi jsem si vážil pozvání veteránů 25. roty PS na jejich setkání na Broumově. Po náhlém úmrtí bývalého velitele chebské brigády plk. Ing. Václava Vitoně jsem byl poctěn pozváním k účasti mezi skutečné veterány, z nichž například Josef Bezděk sloužil na této rotě již v roce 1951. Již opakované setkání tentokrát poctila svou účastí vdova po Václavu Vitoňovi, která z rukou hlavního organizátora Miloslava Neumanna z Ostravska převzala kytici. Dojemně působilo předání pamětní medaile veteránu mjr. PS v.v. Zdeňkovi Šujanovia a mě za vzpomínkový proslov. Po předání vzájemných darů a krátké besedě následovala vyjížďka do úseku bývalé roty za doprovodu starosty obce mjr. PS v.v. Milana Víška. V průběhu víkendového setkání navštívili tito hrdí bývalí pohraničníci základní služby i z povolání nejen místa svého rotního úseku, ale byli uctít také památník všech ochránců hranic od r. 1918 do r. 1992 v Krásné u Aše.

V přiloženém souboru fotografií jsou i snímky ze setkání z předchozích předchozích let.

text: Jarda H.
foto: Miloslav Neumann
118 fotek, 17.10.2017, 37 zobrazení, přidat komentář
Téměř tradičně s perfektním zabezpečením průběhu setkání bývalých ochránců hranic a členů KČP společně s příznivci motoristických veteránů jakoby tam nahoře zabezpečil kolektiv Standy Kvasničky vynikající počasí a báječnou náladu. Setkání přátel, srdečné stisky rukou, přátelská objetí, radost z úspěšného boje proti právní a policejní zlovůli v kauze konečně propuštěného a neprávem vězněného a zde přítomného por. Pavla Šritra, dobré občerstvení s výbornou živou hudbou AMÁTOVKA, krásná historická vozidla nejen PS a VB, ale i z 2. svět. války... A právě průjezdem kolony těchto krásných strojů po okolí Tachovska byl zahájen pod vedením Standy Kvasničky juniora jedinečný den následné všeobecné spokojenosti, radosti, přátelství a díků v kulturním domě v Chodové Plané.
Bylo by to na dlouhé povídání, ale lépe Vám napoví následný fotosoubor.

text: Jarda H.
foto: Oldřich Ratzek, Jarda H.
129 fotek, 28.8.2017, 92 zobrazení, přidat komentář
VÁJUŠKA VZPOMÍNÁ...

Byly to báječné prázdniny.
Letním táborem s koníčky to začalo, výletem s rodinou do různých míst v naší republice to pokračovalo a více než 14ti denním pobytem v Chebu u babičky a dědy a setkáními s rodným tátou Ondrou a jeho Janičkou to vrcholilo.
Bylo to v Chebu pestré a pro moje zážitky úžasné.
Táta Ondra s Janičkou mi koupili kolečkové brusle a já se hned měla možnost zase učit něčemu novému. Těžší začátky na bruslích mi ale ulehčovali všichni kolem - babička, děda, Tomášek, táta a Janička, takže pár dní před návratem domů jsem již suverénně s dědou absolvovala jízdu po báječné cyklostezce kolem Chebu a vyšlapala jsem i pěkný pruťák... Dolů to ale pro mne bylo horší, protože jsem se bála. A tak jsem ho z větší části raději opatrně sešlapala při kraji a držela se ohradníku. Ale naučila jsem se už nebát se a nepadat, dědovi jsem také ujela!

Bezvadné byly také téměř každodenní vycházky do oddechového sportovního centra v chebském zábavném POOHŘÍ . To nemělo chybu! Nejvíce legrace jsem zažila na lanovém centru, z kterého jsem nejdříve měla velký strach, ale pak mne z něho nemohli děda s babičkou dostat. Strýčkovi a tetě Tillnerovým z Rumburku, kteří přijeli k babičce a dědovi na návštěvu, se lanové centrum moc líbilo, ale sami raději vyzkoušeli sportovní centrum pro seniory na druhé straně řeky, kde jsme se také všichni nasmáli. Počáteční moje nemotornost se změnila v adrenalínový motor, takže jsem lanovou dráhu dělala za 1 minutu a 20 sekund a sestřenka Barča mi nestačila. Vyvrcholením mojí a Barborky odvahy byla naše společná SUPER HOUPAČKA. Táta Ondra a dědeček "hříbeček" nám dovolili a zaplatili kosmický let z 15ti metrové houpačky. Do té nás připoutala šikovná mladá slečna a pak nás lanovkou vytáhli do maximální výše a... 3...2...1...A letíme...!!! Chtěly jsme křičet, chtěly ječet, ale dech se nám zatajil a ani jsme se pořádně nemohly nadechnout! Ale pak to z nás všechno spadlo a my jsme se s nohama vysoko v nebi řechtaly a smáli se i táta s dědou, kteří nás fotili a natáčeli na video. TO BYL ALE ŠRUMEC. Pak jsem si to poslední den před mým odjezdem domů zopakovala ještě jednou, ale už jenom já sama a bylo mi fajn. BYL TO UŽ NĚKOLIKÁTÝ MŮJ BOBŘÍK ODVAHY, který jsem v průběhu prázdnin absolvovala.
Jeden takový BOBŘÍK ODVAHY pro nás s Barčou, s babičkou a s tátou připravil děda při 5 km STOPOVAČCE, která tak, jako každý předchozí rok pro všechny účastníky byla velkým zážitkem plným různých záludností a očekávání. Děda to připravil všechno tak, aby na nic nezapomněl. Jedním z desíti našich společných úkolů, které jsme vždy museli nalézt v ukrytých dopisech na trase, byl i přechod po zábradlí mostu přes řeku Ohři, kdy nás lehce přidržovali za ruku táta a babička, abychom s Barčou náhodou nezaváhaly a nevykoupali se v zelené Ohři plné sinic. Prostě a dobře, stopovačka byla jako vždy bezvadná a děda ji opět připravil bezchybně. Také nám všem udělal velkou radost, když nás všechny odměnil zlatými medailemi z čokolády a já s Barčou jsme dostaly krásné plyšáčky medvídky a další drobné dárečky, které nám udělaly radost. Budu ráda na tyto letní prázdniny vzpomínat. Na své prázdniny v Chebu mi vzpomínku ulehčí i dědou zpracované nástěnné album fotografií.
Vlastně mi bylo báječně i u tety Hanči a u strýčka Páji v domku se zahradou v Plesné, kde mne všichni měli moc rádi, hlavně 3 pejsci a 2 kočičky. Velký černý pes Kolbýk mě dokonce s láskou líbal. Také jsem se zde vykoupala v bazénku, protože bylo vedro.
I když jsem se radovala, když si pro mne maminka přijela, přeci jenom mi ukápla slzička, když jsem byla v babiččině náruči a věděla jsem, že se zase nějaký čas neuvidíme. Ale mám se opět na co těšit o příštích prázdninách u babičky a dědy v Chebu.
41 fotek, červenec 2008 až červenec 2017, 81 zobrazení, 2 komentáře
Vzpomínání na natáčení filmu Černý vlk s hlavními filmovými hrdiny hercem Františkem Peterkou (ve filmu FRANĚK) a s psím hrdinou Brony (ve filmu Černý vlk) se uskutečnilo před sochou "NEPOKOŘENÉHO" revolucionáře v parku Rumburské vzpoury v Rumburku 22. července 2017. V místě věnované památce popravených tří vůdčích osobností Rumburské vzpoury 7. střeleckého pluku z 21. května 1918, se sešlo několik členů rumburské MO KČP a další přátelé, včetně spisovatele a kynologického znalce plk. Ing. Jiřího Rulce a hlavní osobnost této události Michael Peterka - syn zesnulého Františka Peterky. Přítomní přijali pozvání bývalého psovoda Černého vlka - tehdy v létě 1971 svobodníka a dnes pplk. PS v.v. RSDr. Jaroslava Horáka, aby se ve 14,30 hodin stali svědky vzpomínkového aktu, kdy Jarda Horák přiblížil krátce některé okamžiky z natáčení Černého vlka, při němž vzniklo nádherné přátelství na celý život mezi hercem Františkem Peterkou, svob. Jardou a Černým vlkem Bronym.

S dojetím bylo in memoriam poděkováno Františku Peterkovi a na hruď jeho jediného syna Michaela byla připnuta pro Františka i Michaela Peterkovi pamětní medaile gen. por. Ing. Frantika Šádka a předán vzpomínkový obraz - fotokoláž Černého vlka, na jejíž zadní stěně byla připevněna zpráva s následujícím textem:

Tato koláž byla připravena k předání herci Františkovi Peterkovi před Vánoci roku 2016 spolu s pamětní medailí na
československého velitele Pohraniční stráže generálporučíka Ing. Františka Šádka, který zemřel v roce 2015.

Protože však František Peterka 24.11.2016 zemřel, nebylo možné mu již vzpomínkové a památkové dary předat od
podplukovníka PS RSDr. Jaroslava Horáka – jeho velkého přítele a bývalého psovoda černého Bronyho při natáčení filmu „Černý vlk“. Všichni tři prožívali na Šumavě v místech bývalé pohraniční roty Knížecí Pláně a v okolí Kvildy v létě 1971 společně nezapomenutelné chvíle jako věrní přátelé na celý život.

„Drahý Františku, Ferko můj, příteli náš.
S hlubokou úctou na Tebe i na Bronyho – Černého vlka vzpomínám.
Při spoustě besed s mládeží a s občanskou veřejností vyprávím o nezapomenutelných chvílích, které jsme společně Ty, Františku, Brony a já prožívali v tom krásném létě roku 1971 při natáčení filmu „Černý vlk“.

Tento film se mi stal osudným na celý můj život, protože jsem se díky jemu stal pohraničníkem z povolání.
Dnes 22. července 2017 předávám do rukou tvého syna Michaela Peterky pro Tebe, Františku, In memoriam, pamětní medaili našeho nejlepšího velitele Pohraniční stráže gen. Františka Šádka, který se dožil tak, jako Ty 94 let a zemřel rok před Tebou. Medaili a vzpomínkovou koláž na naše soužití s Černým vlkem předávám Michaelovi v parku Rumburské vzpoury před sochou hrdého „NEPOKOŘENÉHO“ revolucionáře. I Tebe považuji za jednoho z našich umělců – revolucionářů.

Dobře vím, že čas neletí tak rychle, abychom na Tebe, Františku, mohli zapomenout.

BUDIŽ ČEST TVÉ VĚČNÉ PAMÁTCE.

Vždy na Tebe budu vzpomínat, drahý Františku – můj druhý táto.
Tvůj Jára Horák z rodného pohraničního města Rumburk.“

Krásný dar byl následně s poděkováním předán Jardovi Horákovi - Kniha s názvem "ZPOVĚĎ" od Fr. Peterky s jeho osobním věnováním, dále malý figurka KRAKONOŠE a zarámované smuteční parté Františka Peterky.

Po předání těchto darů byla po krátkém proslovu osobně plk. Ing. Jiřím Rulcem předána rovněž do rukou Michaela Peterky kniha Dějiny československé služební kynologie, která mj. obsahuje rovněž vzpomínku na natáčení filmu Černý vlk se psem Brony.

Po těchto hezkých okamžicích se přítomní rozloučili a někteří se odebrali s Michaelem Peterkou do restaurace , kde společné vzpomínání pokračovalo.

BYL TO KRÁSNÝ DEN...

Text: Jarda H.
Foto: čet. v.v. Jiří Tillner
326 fotek, loni v létě, 111 zobrazení, přidat komentář
S napětím jsme očekávali, jaké počasí nám bude nakloněno v sobotu 15. července 2017 v Krásné u Aše, kde se již na tradičním setkání bývalých ochránců SH a členů KČP spolu s mnoha příznivci z řad civilních občanů sešlo přibližně 150 účastníků u příležitosti 25. výročí vzniku KČP a 66. výročí přijetí zákona o OSH.

Československou hymnou bylo zahájeno v restauraci Sokolovna v nejzápadnější obci ČR Krásná v 11 hodin setkání přátel a vlastenců. Ti také po přivítání účastníků a hostů minutou ticha uctili památku zemřelých našich mnohaletých přátel za zvuku smutných tónů trumpety. Ve vzpomínkovém koutku byly fotografie 14ti dnes už nežijících našich kolegů a přátel, kteří s námi ještě nedávno byli a jimž dnes patřila vzpomínka i s hořící svící …. Skutečností zůstává, že v posledních dvou měsících jsme se navždy rozloučili na české straně s posledním velitelem chebského svazku PS plk. Ing. Václavem Vitoněm a s mjr. PS Antonínem Šrailem. Také u německých kolegů to byly smutné měsíce, když se rozloučili s posledním ministrem Národní obrany NDR arm. generálem Heinzem Ke?lerem a s plk. Karl Heinz Kathertem a dalšími. Ano, velmi dobře si uvědomujeme všichni, že s přibývajícím věkem nás všech nemáme šanci cokoliv udělat, máme však povinnost na nebezpečnost a špatnost současné doby nejen upozorňovat mladší generace proti nevoli vlastizrádců, ale především je učit ctít pokrokové tradice našich národů, z kterých je nutné přebírat všechny dobré zkušenosti.

Za zvuků Husitského chorálu se následně přesunuli praporečníci se svými zástavami k památníku Všech ochránců hranic od r. 1918 do r. 1992, za kterými pak přicházeli všichni účastníci setkání, kde v krátkém a varujícím vystoupení upozornil plk. RSDr. Milan Richter, CSc. na složitost a nebezpečnost současné doby nejen u nás v zemi díky popřevratovým mocným a eurohujerům, včetně mnohých parazitujících a suverenitu našeho národa a ČR ohrožujících neziskových organizací, kteří nechtějí nebezpečnost situace u nás vidět a tím nás vystavují velkému bezpečnostnímu riziku. Česká armáda téměř neexistuje, takže bezpečnost vlastní země a občanů není schopna ze zahraničních misí zabezpečit. Vojenská technika je rozprodána, nebo nebojeschopná a existuje jen ve zcela zanedbatelném počtu. O to více vystupuje do popředí kdysi námi vykonávaná čestná služba pohraničníků na SH, po níž se v současné době z úst mnoha občanů znovu volá. Včetně po vlastní armádní síle, která by garantovala bezpečnost a nedotknutelnost naší země a národa.

Po tomto vystoupení byly položeny květiny k památníku opět za zvuku smutečních tónů. Šlo o velmi důstojný akt, v němž velmi pozitivně na všechny přítomné působila i přímá účast dětí a mládeže při položení květin k uctění ochránců hranic. Za příkladnou a dlouhodobou činnost v KČP byl následně oceněn Řádem KČP z rukou předsedy NR KČP JUDr. Rudolfa Peltána a RSDr. Milana Richtera mjr. Václav Veselý - čestný předseda MO KČP v Aši. Následně dekoroval stuhou „Věrni zůstaneme“ zástavu přátelského německého pohraničního regimentu v Possecku čestný předseda NR KČP Ing. Karel Janda.

Po nezbytném fotografování u květinami obloženého památníku čekala všechny přítomné chvíle pro občerstvení a vzájemných rozhovorů mezi přáteli. 26 hostů z bývalého NDR – bývalí příslušníci Národní lidové armády a němečtí pohraničníci, někteří v doprovodu manželek, rovněž tak ruští přátelé z kozáckého svazu a s nimi všichni přítomní si pochutnali na dobrém obědě, při kterém jim hrála a zpívala živá hudba muzikantů z Plesné.

V následné diskusi jako první vystoupil armádní spisovatel plk. gen. št. Olin Jurman, který poděkoval za pozvání a přiblížil některé osobní zkušenosti v návaznosti na současnou bezpečnost země. Mimo jiné zmínil, že je pravděpodobně jeden z nejsledovanějších BISkou a současnou justicí postihovaný spisovatel, protože píše objektivně, nikoliv tak, jak si to současná vládní garnitura přeje.

Dál byly předneseny zdravice a přečteny pozdravné dopisy. Němečtí přátelé z Berlína i z Posseckého klubu k nim připojili i řadu různých dárkových předmětů, vlaječek, vojenských symbolů a pplk. Werner Wagner předal do depozitáře připravovaného muzea PS foto-obraz Brandeburské brány v Berlíně. Zdravici od německého Sdružení E. V. pro uchování tradic Národní lidové armády a pohraničního vojska NDR ze Schwerinského uskupení poslalo pozdravný dopis, který přednesl jeho předseda mjr. Rainer Paskowsky.

S poděkováním za upevňování vzájemného přátelství vystoupil v závěru diskuze za posseckou skupinu pohraničníků pplk. GT Gerit Kaiser, který vysoce ocenil dlouhodobé a stále se rozvíjející výjimečné přátelské vztahy mezi čsl. pohraničníky, prezentovanými především ašskou sekcí OSH KČP a mezi německými pohraničníky a vojsky Národní lidové armády NDR, prezentovaných zejména členy posseckého pohraničního batalionu. Na počest tohoto přátelství byla předána do rukou předsedy NR KČP dárková kazeta s mimořádným darem – v krásném skleněném „kalašnikovi“ obsažený nápoj a k jeho rozlití bylo v soupravě dalších 6 malých sklenek na přípitek. Za přibližně 15ti kilový překrásný dar od německých přátel z posseckého pohraničního batalionu poděkoval předseda NR Ruda Peltán a vyjádřil přesvědčení, že se naše vzájemné přátelství bude i nadále upevňovat. Požádal o předání pozdravů všem našim druhům ve zbrani u nich doma.
Uznání a dík patří ašským a chebským organizátorům.

ANO, BYL TO KRÁSNÝ A ÚSPĚŠNÝ DEN…
Text: Jarda Horák
Foto: Jarda Horák, plk. Jiří Rulc, Jindřich Havlíček
93 fotek, 9.7.2017, 93 zobrazení, přidat komentář
Stalo se příkladnou tradicí v místní organizaci Klubu Českého pohraničí z Dolního Žandova organizovat každoročně v průběhu července vzpomínkovou pietní akci u pomníku stržm. Jaroslava Kysilky v Paliči na Chebsku a vzpomenout statečné a rozhodné jednání jednoho z našich pohraničníků při střetu s ozbrojenými agenty ze Západu.

Bylo tomu tak i v krásnou prosluněnou sobotu 8. července 2017, kdy se v 10 hodin sešlo u Paličského památníků pohraničníka Jardy Kysilky asi 100 účastníků nejen z řad členů KČP, ale i hostů - bývalých pohraničníků ze slovenské Myjavy, německých přátel z Posseckého pohraničního batalionu, jako i přátelé z ruského gen. konzulátu v Karlových Varech Maria Semenova a spolu s ruskými kozácky uniformách. Všichni účastníci byli po slavnostním nástupu zástav organizací KČP a německé tradiční zástavy z Posseckého pohraničního batalionu za zvuků Husitského chorálu a po odeznění Československé státní hymny přivítáni srdečně jménem organizátorů pod vedením kpt. v.v. Zdeňka Trešla z úst pplk. v.v. Jardy Horáka. Bylo připomenuto, že i při dnešním uctění památky hrdinně padlého stržm. Jaroslava Kysilky si připomínáme v tomto roce také 25. výročí založení nejmasovějšího vlasteneckého občanského sdružení v zemi - Klubu českého pohraničí, jehož členové a bývalí ochránci státní hranice naší země patří k nejvýraznějším a nejdůslednějším vlasteneckým silám v současné rozpolcené a zvrácené české realitě. Minutou ticha pak byla uctěna i památka zesnulých členů KČP v poslední době.

Předseda MO KČP Zdeněk Trešl následně přiblížil přítomným okolnosti příběhu hrdinného jednání padlého pohraničníka Jaroslava Kysilky. Následně informoval Jarda Horák, že v pátek 7.7.2017 měl telefonický rozhovor s panem Stanislavem Grimem ze Žamberka, který je synovcem stržm. Jaroslava Kysilky. Z našich webových stránek se dozvěděl o každoročním uctívání památky padlého pohraničníka a velmi se zajímal o možnost účasti své a jeho dalších dvou bratrů na pietním aktu na Paliči u pomníku svého strýčka. Moc ho mrzelo, když zjistil, že akt proběhne následující den, neboť se již nestačí se svými bratry zúčastnit. Ale přislíbil účast v následujícím roce a byl velmi potěšen, když mu bylo přislíbeno odeslání odkazu na mailovou adresu, ve kterém bude on i rodina pozůstalých po Jaroslavu Kysilkovi informována o průběhu letošní pietní vzpomínky na jejich strýčka Jaroslava Kysilku.

Poté krátce vystoupil předseda Krajské rady KČP Václav Bořánek, který zvýraznil význam takovýchto vzpomínkových a vlasteneckých setkáních a poděkoval všem přítomným za účast a hlavním organizátorům za příkladně připravenou a zabezpečenou akci. Ocenil také účast zahraničních hostů a popřál úspěch v činnosti všech organizací KČP, v nichž je ohromná pokroková síla v dnešní politicky rozvrácené době u nás.

Slavnostní shromáždění pak pozdravili i zahraniční přátelé, kdy za německé bývalé ochránce hranic (Wolfgang Rödel, Ulrich Vogel, Gert Silling ) promluvil pplk. v.v. Ralf Geigenmüller, který vyjádřil hlubokou úctu k našemu aktu a poděkoval za možnost jejich účasti při tomto obřadu. Ocenil, že je možné v našich podmínkách takto veřejně dávat najevo úctu k padlým pohraničníkům s možností nosit i uniformy Pohraniční stráže. V Německu to možné není, tam by ihned hrozily represe. Složitost vnitropolitické situace v jejich zemi je charakterizována v těchto dnech mohutnými demonstracemi proti schůzce představitelů G20 v Hamburku, kde dává i německý národ najevo svou nevoli.
Za ruské hosty vystoupil plk. Alexander Stěpanov a jeho ruský jazyk překládal jeho kolega mjr. Zdeněk Dragoun. Také oni ocenili naši vlasteneckou tradici u pomníku padlého pohraničníka, Alexander přiblížil krátce svou vojenskou historii a vyjádřil úctu k našemu vzájemnému přátelství. Popřál všem pevné zdraví a společnou sílu při naplňování našich cílů.

V závěru pak byly položeny kytice k pomníku stržm. Jaroslava Kysilky z rukou předsedy OV KSČM JUDr. Václava Sloupa a okresního předsedy sekce OSH v Chebu Štěpána Drapáka, dále předsedou a členy MO KČP v Dolním Žandově, členy MO KČP z Aše, německými i ruskými přáteli a řadou dalších účastníků. Vše velmi citlivě provázely tóny živé hudby přítomné skupiny muzikantů Amátovky, která následně vytvářela veselou a příjemnou hudební kulisu i na hoře Dyleň, kam se účastníci přesunuli do areálu vysílače Rádia Egrensis po ukončení vzpomínkové piety v Paliči.

Zde již návštěvníky očekával prezident rádia Egrensis a majitel areálu pplk. v.v. Ing. Antonín Hofman a usměrnil parkování kolony vozidel. Pak orientoval návštěvníky nejen do zdejší restaurace k občerstvení, ale i k prohlídce vojenského muzea "VÁLKY" a k vyhlídkové prohlídce z věže jeho technického zařízení.
Hudba, dobré jídlo i pití, ukázka historické vojenské a bezpečnostní dopravní a další techniky, muzeální výstava a ukázka perfektní poslušnosti služebních psů a jejich dokonalých zásahů proti "agresorům", společně se spoustou krásných přátelských setkání a bohatých vzpomínkových rozhovorů, to vše uprostřed prosluněné a větrné soboty, návštěvy míst bývalých pohraničních jednotek pod Dylení a na Mohelně i pomyslného středu Evropy se stalo jedinečnou náplní krásného dne pro všechny účastníky.

Děkujeme Vám, přátelé z Žandovské organizace KČP a Toníku Hofmane za báječnou připravenost a těšíme se všichni na další společné setkání...

Text: J.H.
Foto: Milan Paučo a Jaroslav Křemen
23 fotek, 6.6.2017, 41 zobrazení, přidat komentář
Dne 8.5.2017 si náš KČP Aš připomněl 72. výročí ukončení 2.sv. války a osvobození Československa. Touto vzpomínkovou akcí jsme si uctili památku obětem války. S úctou jsme položili kytice u pomníku sovětských vojenských zajatců na hřbitově v Hranicích a v Aši.

V Hranicích př. Juříček přiblížil okolnosti úmrtí sovětských zajatců i události při osvobozování města Hranice americkou armádou. V místní restauraci Beseda jsme pobesedovali a svorně konstatovali, že při vzpomínkových akcích na kterých se účastnili a hovořili naši volení i nevolení představitelé se báli vyslovit Sovětský svaz a Rudá armáda, natož aby se zmínili o obětech a rozhodujícím podílu na našem osvobození.

V další části jsme svojí účastí a položením kytice podpořili Mě.V KSČM, který zorganizoval pietní akt u pomníku sovětských válečných zajatců na hřbitově v Aši.

Vzpomínka a úcta obětem války a našim osvoboditelům.

Poděkování patří organizátorům i účastníkům vzpomínkových akcí.

Za KČP Aš Milan Paučo
101 fotek, květen 2017, 105 zobrazení, přidat komentář
Dnešní mainstreamoví političtí, mediální i jiní "všeználci" nevědí, jak by přesvědčili naši veřejnost o tom, že to nebyla Rudá armáda, ale americká soldateska se západními připojenci, která byla hlavní vítěznou mocí nad hitlerovci a italskými fašisty v Evropě a ve světě v 2. světové válce. Na stěžejní osvobozeneckou roli Sovětského svazu a jeho zásadní podíl na porážce expanzivního německého fašismu na evropském kontinentě jakoby se zcela zapomělo, anebo cíleně se tato realita překrucuje a mění v očích mladé generace.

Není však pochyb, že polistopadovým vládním garniturám a jejich vlezdořitníkům postupně dochází dech nejen v jejich snahách uměle měnit historii a štvát národ proti Slovanům, zejména proti národům Ruské federace a jejich zemi. A je důležité poslání všech pokrokových sil v naší zemi i ve světě, aby se proti přetrvávajícím snahám politických a jiných válečných štváčů, teroristů a tmářů u nás, v Evropě i ve světě postavila nepřekonatelná mírová hráz z rozumných a soudných sil.

Proto nikdy nezapomeneme na hrdinství především rudoarmějců a jejich skutečných bojových spojenců i s našimi Svobodovci a budeme si připomínat fakt, že jen vojáků Rudé armády padlo na československém území při jeho osvobozování přes 140 tisíc, zatímco amerických hrdinů v našem českém příhraničí padlo 117. Bylo tomu tak především proto, že většina českých měst a obcí již byla osvobozena od Němců vlastními občany, když oni do nich vstupovali.

Na Olšanských hřbitovech v Praze u památníku padlých rudoarmějců byly položeny věnce a květiny všemi těmi, kteří nezapomněli ve dnech 7.-9. května 2017. Veteráni z URNA, Klubu českého pohraničí spolu s členy nově vzniklého politického hnutí Bezpečnost Odpovědnost Solidarita (BOS) a sympatizanti uctili památku padlých rudoarmějců 8.5.2017 dopoledne. Za dobře připravenou pietní akci je na místě poděkovat kpt. v.z. Mgr. et Mgr. Stanislavu Kvasničkovi a spolupracujícím členům z KČP a veteránům URNA pod vedením mjr. v.v. JUDr. Petra Šestáka. V odpoledních hodinách se někteří zúčastnili vzpomínkové i demontrační akce na Letenské pláni z řad vlasteneckých, národních a obrozeneckých sil. Zde, kromě jiných, s krátkými proslovy vystoupili za polit. hnutí BOS její předseda plk. g. š. Ing. Jaroslav Štefec, CSc., za zastupitelské centrum DNR (Doněcké lidové republiky) a jako její konzul a známá rebelka a nesmiřitelná bojovnice proti současné české vládě JUDr. Nela Lisková, bývalý vojenský lékař pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, za Klub českého pohraničí plk. v.v. RSDr. Milan Richter, CSc. a pplk. v.v. RSDr. Jaroslav Horák. Velmi smutné poznání z naší strany bylo směrem k příslušníkům Policie a BIS, kteří monitorovali tyto akce v bezprostřední blízkosti, že ani jeden z uvedených nedokázali při státních hymnách vzdát úctu služebním pozdravem nebo alespoň postojem v pozoru... Inu, čemu asi potom tací mají "POMÁHAT" a co by asi měli "CHRÁNIT", když jim chybí úcta k základním státním symbolům, které nesporně všichni dobře slyšeli a vnímali.

Dne 9. května jsme se jako členové KČP a hnutí BOS zúčastnili vzpomínkové akce na Švandově náměstí v Praze u bývalého památníku s tankem T-24, kterou organizoval ÚV KSČM. Zde vzpomínkový projev přednesl Jirka Dolejš a Petr Šimůnek, přítomen byl také Miloš Jakeš. Symbolicky zde pak projely malé modely dvou tanků T-34 jednoho z účastněných modelářů.
V odpoledních hodinách proběhla v Ruském středisku vědy a kultury v Praze společenská a kulturní vzpomínková akce, kde se mimo cca 500 hostů zůčastnila i dcera Ludvíka Svobody Zoja Klusáková-Svobodová a také manželka našeho bývalého velitele PS OSH gen.por. Ing Františka Šádka paní Anna Šádková se synem plk. Ing. Šádkem.
Vynikající kulturní vystoupení umělců z Ruské federace a jedinečné přátelské ovzduší naplňovalo odkaz vítězství Rudé armády v 1945. Také zde ve vystoupeních významných hostí zazněla pozdravná slova k vítěznému 9. květnu od plk. Milana Richtera za KČP a plk. Jaroslava Štefce za nové politické hnutí BOS, jehož členy jsou i někteří členov KČP. Byly to krásné a nezapomenutelné chvíle.

Text: J. Horák
foto: J. Horák, O. Ratzek
139 fotek, duben 2017, 109 zobrazení, přidat komentář
Sobotní ráno 22.4.2017 jsme trochu bloudili po cestách východoněmeckého příhraničí, než jsme krátce před 11. hodinou dorazili s přítelem kozáckým esaulem (mjr.) Zdeňkem Dragounem do bývalého vojenského prostoru v Neustadtu ve vogtlandském okresu. Venku sice poprchávalo, ale uvnitř budovy bylo připraveno příjemné, vojensky laděné prostředí prolnuté duchem přátelství a spojenectví bývalých ochránců hranic ze spřátelených sousedních zemí.
Srdečné přivítání a pozdravy nenechali nikoho na pochybách o silném přeshraničním spojenectví především mezi vlastem sloužících bývalých pohraničníků NDR a ČSSR. Tradiční setkání přátel ve zbrani zahájil podplukovník – Oberstleutnant a.D. Gerit Kaiser, který přivítal všechny přítomné včetně českých bývalých pohraničníků z ašské sekce OSH KČP vedených předsedou MO KČP mjr. Milanem Paučo a pplk. Jardou Horákem i za krajskou organizaci. Minutou ticha byla uctěna i památka zesnulých pplk. Bosche a dalších.
Po promítnutí krátkých filmových šotů vždy vystoupili němečtí kolegové, kteří chránili námořní hranici i hranici na pevnině NDR a ve svých vzpomínkách připomněli některá důležitá fakta z pohraničnické služby mužů v zeleném vojenském suknu. S těmito vzpomínkami úzce souvisela i výstava malých modelů vojenské techniky a mnohých uniforem ve vedlejší místnosti. Velmi nás překvapila skutečnost, že jsme mezi těmito vojenskými uniformami spatřili i originální uniformu československého ministra NO armádního generála Ing. Miroslava Vacka, který daroval osobně uniformu našim německým kolegům.
Po přestávce s dobrým občerstvením jsem jménem všech našich bývalých ochránců hranic a členů KČP pozdravil naše německé kolegy a s pomocí tlumočníka jsem jim přiblížil význam přátelského spojení pro nás všechny a pro naše společné poslání objektivně uchovávat v pamětech našich občanů a mládeže zejména vzpomínky na hrdinnou službu v prospěch svých zemí na evropském styku mezi světovým imperialismem a socialismem. Za nejdůležitější v současné době musíme spatřovat společné úsilí za odvrácení hrozícího světového válečného konfliktu, ale i za udržení suverenit jednotlivých zemí v rámci dosud existujících globalizačních snah vládnoucích evropských mocí. Jednoznačně je nutné společnými silami zamezit projevům terorismu a nezákonné migrace. Vzpomenul jsem i jedinečného setkání u příležitosti oslav 60. výročí vzniku Národní lidové armády NDR v německém Demen a byla vyjádřena úcta k ozbrojeným silám NLA, jejichž součástí byla vojska GT - Grenztruppen DDR.
Za upevňování mnohaletého přátelství pak byly předány předsedou ašské organizace Milanem Paučo a Jaroslavem Horákem aktivním kolegům z Possecké GT organizace W. Rödelovi, Franku Kursawe, Ulrichu Vogelovi, Gerit Kaiserovi, Rüdiger Braunovi, Ralfu Geigenmüllerovi, Egonu Hammerschmidtovi, Heinz Fischerovi, Gertu Sillingovi pamětní medaile našeho generála Františka Šádka. Kolektivní dar pro Posseckou organizaci pak předal Milan Paučo v podobě osobního dopisu od arm. generála Miroslava Vacka a symbolického pamětního talíře k 25. výročí KČP. Následně byli přítomní informováni o připravenosti darů od čsl. Pohraničníků pro zde nepřítomné admirála Hoffmana, plk. K.H. Katherta a pplk. Wernera Wagnera. Osobní ocenění a dary pro své organizace pak obdrželi Milan Paučo a Jaroslav Horák, kteří ve svém poděkování vyjádřili přesvědčení, že naše přátelství se bude nadále upevňovat a rozvíjet. Rovněž ostatním přítomným českým členům KČP byly předány pamětní odznaky.
V závěru velmi příjemného setkání zahrála na svém akordeonu zde přítomná virtuózka z řad německých přátel několik známých skladeb. Na úplný závěr pozval všechny přítomné Jarda Horák na naše červencové setkání k 25. výročí KČP v Krásné u Aše dne 15.7.2017.

Text: Jarda Horák
Foto: Milan Paučo, Jarda Horák, Wolfgang Rödel, Egon Hamerschmidt
15 fotek, 23.4.2017, 26 zobrazení, přidat komentář
Dne 10. dubna 2017 zorganizoval náš ašský KČP dvě vzpomínkové akce. Ve 13.00 hodin jsme se sešli v Pastvinách na bývalé rotě PS a položením kytic u památníku jsme si uctili památku na svob. PS Františka Vaculu, který byl dne 10.4.1956 zákeřně zastřelen při plnění úkolu k ochraně československých státních hranic. Událost nám přiblížil ve svém vystoupení jeden z velitelů rPS Pastviny, přítel Antonín Juříček. Své vystoupení obohatil vstupem do historie, kde nás seznámil s dějinami osídlení, životem a činností obyvatel osady Pastviny.
Následně jsme se přesunuli do okrajové části města Hranice, do Farského lesa, kde jsme si u památníku připomněli konec 2. světové války a položením kytic si uctili památku sedmi britských letců, kteří zde zahynuli dne 6.3.1945 při zřícení bombardéru Lancaster .
Na závěr setkání jsme se posadili v místní restauraci v Hranicích, kde jsme si ještě popovídali a zdařilou akci ukončili.
Poděkování patří přátelům ze sekce OSH Cheb a KČP Františkovy Lázně, a všem kteří náš klub svojí účastí podpořili.

Text a foto: Milan Paučo

Komentáře

přidat komentář