Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

jaryh 

Jarda Horák vzpominkynaps@email.cz
105 alb6434 zobrazení1 fanoušek
pplk v.v. Dr. Jaroslav Horák


reklama

41 fotek, červenec 2008 až červenec 2017, 51 zobrazení, 1 komentář
Vzpomínání na natáčení filmu Černý vlk s hlavními filmovými hrdiny hercem Františkem Peterkou (ve filmu FRANĚK) a s psím hrdinou Brony (ve filmu Černý vlk) se uskutečnilo před sochou "NEPOKOŘENÉHO" revolucionáře v parku Rumburské vzpoury v Rumburku 22. července 2017. V místě věnované památce popravených tří vůdčích osobností Rumburské vzpoury 7. střeleckého pluku z 21. května 1918, se sešlo několik členů rumburské MO KČP a další přátelé, včetně spisovatele a kynologického znalce plk. Ing. Jiřího Rulce a hlavní osobnost této události Michael Peterka - syn zesnulého Františka Peterky. Přítomní přijali pozvání bývalého psovoda Černého vlka - tehdy v létě 1971 svobodníka a dnes pplk. PS v.v. RSDr. Jaroslava Horáka, aby se ve 14,30 hodin stali svědky vzpomínkového aktu, kdy Jarda Horák přiblížil krátce některé okamžiky z natáčení Černého vlka, při němž vzniklo nádherné přátelství na celý život mezi hercem Františkem Peterkou, svob. Jardou a Černým vlkem Bronym.

S dojetím bylo in memoriam poděkováno Františku Peterkovi a na hruď jeho jediného syna Michaela byla připnuta pro Františka i Michaela Peterkovi pamětní medaile gen. por. Ing. Frantika Šádka a předán vzpomínkový obraz - fotokoláž Černého vlka, na jejíž zadní stěně byla připevněna zpráva s následujícím textem:

Tato koláž byla připravena k předání herci Františkovi Peterkovi před Vánoci roku 2016 spolu s pamětní medailí na
československého velitele Pohraniční stráže generálporučíka Ing. Františka Šádka, který zemřel v roce 2015.

Protože však František Peterka 24.11.2016 zemřel, nebylo možné mu již vzpomínkové a památkové dary předat od
podplukovníka PS RSDr. Jaroslava Horáka – jeho velkého přítele a bývalého psovoda černého Bronyho při natáčení filmu „Černý vlk“. Všichni tři prožívali na Šumavě v místech bývalé pohraniční roty Knížecí Pláně a v okolí Kvildy v létě 1971 společně nezapomenutelné chvíle jako věrní přátelé na celý život.

„Drahý Františku, Ferko můj, příteli náš.
S hlubokou úctou na Tebe i na Bronyho – Černého vlka vzpomínám.
Při spoustě besed s mládeží a s občanskou veřejností vyprávím o nezapomenutelných chvílích, které jsme společně Ty, Františku, Brony a já prožívali v tom krásném létě roku 1971 při natáčení filmu „Černý vlk“.

Tento film se mi stal osudným na celý můj život, protože jsem se díky jemu stal pohraničníkem z povolání.
Dnes 22. července 2017 předávám do rukou tvého syna Michaela Peterky pro Tebe, Františku, In memoriam, pamětní medaili našeho nejlepšího velitele Pohraniční stráže gen. Františka Šádka, který se dožil tak, jako Ty 94 let a zemřel rok před Tebou. Medaili a vzpomínkovou koláž na naše soužití s Černým vlkem předávám Michaelovi v parku Rumburské vzpoury před sochou hrdého „NEPOKOŘENÉHO“ revolucionáře. I Tebe považuji za jednoho z našich umělců – revolucionářů.

Dobře vím, že čas neletí tak rychle, abychom na Tebe, Františku, mohli zapomenout.

BUDIŽ ČEST TVÉ VĚČNÉ PAMÁTCE.

Vždy na Tebe budu vzpomínat, drahý Františku – můj druhý táto.
Tvůj Jára Horák z rodného pohraničního města Rumburk.“

Krásný dar byl následně s poděkováním předán Jardovi Horákovi - Kniha s názvem "ZPOVĚĎ" od Fr. Peterky s jeho osobním věnováním, dále malý figurka KRAKONOŠE a zarámované smuteční parté Františka Peterky.

Po předání těchto darů byla po krátkém proslovu osobně plk. Ing. Jiřím Rulcem předána rovněž do rukou Michaela Peterky kniha Dějiny československé služební kynologie, která mj. obsahuje rovněž vzpomínku na natáčení filmu Černý vlk se psem Brony.

Po těchto hezkých okamžicích se přítomní rozloučili a někteří se odebrali s Michaelem Peterkou do restaurace , kde společné vzpomínání pokračovalo.

BYL TO KRÁSNÝ DEN...

Text: Jarda H.
Foto: čet. v.v. Jiří Tillner
326 fotek, léto, 79 zobrazení, přidat komentář
S napětím jsme očekávali, jaké počasí nám bude nakloněno v sobotu 15. července 2017 v Krásné u Aše, kde se již na tradičním setkání bývalých ochránců SH a členů KČP spolu s mnoha příznivci z řad civilních občanů sešlo přibližně 150 účastníků u příležitosti 25. výročí vzniku KČP a 66. výročí přijetí zákona o OSH.

Československou hymnou bylo zahájeno v restauraci Sokolovna v nejzápadnější obci ČR Krásná v 11 hodin setkání přátel a vlastenců. Ti také po přivítání účastníků a hostů minutou ticha uctili památku zemřelých našich mnohaletých přátel za zvuku smutných tónů trumpety. Ve vzpomínkovém koutku byly fotografie 14ti dnes už nežijících našich kolegů a přátel, kteří s námi ještě nedávno byli a jimž dnes patřila vzpomínka i s hořící svící …. Skutečností zůstává, že v posledních dvou měsících jsme se navždy rozloučili na české straně s posledním velitelem chebského svazku PS plk. Ing. Václavem Vitoněm a s mjr. PS Antonínem Šrailem. Také u německých kolegů to byly smutné měsíce, když se rozloučili s posledním ministrem Národní obrany NDR arm. generálem Heinzem Ke?lerem a s plk. Karl Heinz Kathertem a dalšími. Ano, velmi dobře si uvědomujeme všichni, že s přibývajícím věkem nás všech nemáme šanci cokoliv udělat, máme však povinnost na nebezpečnost a špatnost současné doby nejen upozorňovat mladší generace proti nevoli vlastizrádců, ale především je učit ctít pokrokové tradice našich národů, z kterých je nutné přebírat všechny dobré zkušenosti.

Za zvuků Husitského chorálu se následně přesunuli praporečníci se svými zástavami k památníku Všech ochránců hranic od r. 1918 do r. 1992, za kterými pak přicházeli všichni účastníci setkání, kde v krátkém a varujícím vystoupení upozornil plk. RSDr. Milan Richter, CSc. na složitost a nebezpečnost současné doby nejen u nás v zemi díky popřevratovým mocným a eurohujerům, včetně mnohých parazitujících a suverenitu našeho národa a ČR ohrožujících neziskových organizací, kteří nechtějí nebezpečnost situace u nás vidět a tím nás vystavují velkému bezpečnostnímu riziku. Česká armáda téměř neexistuje, takže bezpečnost vlastní země a občanů není schopna ze zahraničních misí zabezpečit. Vojenská technika je rozprodána, nebo nebojeschopná a existuje jen ve zcela zanedbatelném počtu. O to více vystupuje do popředí kdysi námi vykonávaná čestná služba pohraničníků na SH, po níž se v současné době z úst mnoha občanů znovu volá. Včetně po vlastní armádní síle, která by garantovala bezpečnost a nedotknutelnost naší země a národa.

Po tomto vystoupení byly položeny květiny k památníku opět za zvuku smutečních tónů. Šlo o velmi důstojný akt, v němž velmi pozitivně na všechny přítomné působila i přímá účast dětí a mládeže při položení květin k uctění ochránců hranic. Za příkladnou a dlouhodobou činnost v KČP byl následně oceněn Řádem KČP z rukou předsedy NR KČP JUDr. Rudolfa Peltána a RSDr. Milana Richtera mjr. Václav Veselý - čestný předseda MO KČP v Aši. Následně dekoroval stuhou „Věrni zůstaneme“ zástavu přátelského německého pohraničního regimentu v Possecku čestný předseda NR KČP Ing. Karel Janda.

Po nezbytném fotografování u květinami obloženého památníku čekala všechny přítomné chvíle pro občerstvení a vzájemných rozhovorů mezi přáteli. 26 hostů z bývalého NDR – bývalí příslušníci Národní lidové armády a němečtí pohraničníci, někteří v doprovodu manželek, rovněž tak ruští přátelé z kozáckého svazu a s nimi všichni přítomní si pochutnali na dobrém obědě, při kterém jim hrála a zpívala živá hudba muzikantů z Plesné.

V následné diskusi jako první vystoupil armádní spisovatel plk. gen. št. Olin Jurman, který poděkoval za pozvání a přiblížil některé osobní zkušenosti v návaznosti na současnou bezpečnost země. Mimo jiné zmínil, že je pravděpodobně jeden z nejsledovanějších BISkou a současnou justicí postihovaný spisovatel, protože píše objektivně, nikoliv tak, jak si to současná vládní garnitura přeje.

Dál byly předneseny zdravice a přečteny pozdravné dopisy. Němečtí přátelé z Berlína i z Posseckého klubu k nim připojili i řadu různých dárkových předmětů, vlaječek, vojenských symbolů a pplk. Werner Wagner předal do depozitáře připravovaného muzea PS foto-obraz Brandeburské brány v Berlíně. Zdravici od německého Sdružení E. V. pro uchování tradic Národní lidové armády a pohraničního vojska NDR ze Schwerinského uskupení poslalo pozdravný dopis, který přednesl jeho předseda mjr. Rainer Paskowsky.

S poděkováním za upevňování vzájemného přátelství vystoupil v závěru diskuze za posseckou skupinu pohraničníků pplk. GT Gerit Kaiser, který vysoce ocenil dlouhodobé a stále se rozvíjející výjimečné přátelské vztahy mezi čsl. pohraničníky, prezentovanými především ašskou sekcí OSH KČP a mezi německými pohraničníky a vojsky Národní lidové armády NDR, prezentovaných zejména členy posseckého pohraničního batalionu. Na počest tohoto přátelství byla předána do rukou předsedy NR KČP dárková kazeta s mimořádným darem – v krásném skleněném „kalašnikovi“ obsažený nápoj a k jeho rozlití bylo v soupravě dalších 6 malých sklenek na přípitek. Za přibližně 15ti kilový překrásný dar od německých přátel z posseckého pohraničního batalionu poděkoval předseda NR Ruda Peltán a vyjádřil přesvědčení, že se naše vzájemné přátelství bude i nadále upevňovat. Požádal o předání pozdravů všem našim druhům ve zbrani u nich doma.
Uznání a dík patří ašským a chebským organizátorům.

ANO, BYL TO KRÁSNÝ A ÚSPĚŠNÝ DEN…
Text: Jarda Horák
Foto: Jarda Horák, plk. Jiří Rulc, Jindřich Havlíček
93 fotek, 9.7.2017, 55 zobrazení, přidat komentář
Stalo se příkladnou tradicí v místní organizaci Klubu Českého pohraničí z Dolního Žandova organizovat každoročně v průběhu července vzpomínkovou pietní akci u pomníku stržm. Jaroslava Kysilky v Paliči na Chebsku a vzpomenout statečné a rozhodné jednání jednoho z našich pohraničníků při střetu s ozbrojenými agenty ze Západu.

Bylo tomu tak i v krásnou prosluněnou sobotu 8. července 2017, kdy se v 10 hodin sešlo u Paličského památníků pohraničníka Jardy Kysilky asi 100 účastníků nejen z řad členů KČP, ale i hostů - bývalých pohraničníků ze slovenské Myjavy, německých přátel z Posseckého pohraničního batalionu, jako i přátelé z ruského gen. konzulátu v Karlových Varech Maria Semenova a spolu s ruskými kozácky uniformách. Všichni účastníci byli po slavnostním nástupu zástav organizací KČP a německé tradiční zástavy z Posseckého pohraničního batalionu za zvuků Husitského chorálu a po odeznění Československé státní hymny přivítáni srdečně jménem organizátorů pod vedením kpt. v.v. Zdeňka Trešla z úst pplk. v.v. Jardy Horáka. Bylo připomenuto, že i při dnešním uctění památky hrdinně padlého stržm. Jaroslava Kysilky si připomínáme v tomto roce také 25. výročí založení nejmasovějšího vlasteneckého občanského sdružení v zemi - Klubu českého pohraničí, jehož členové a bývalí ochránci státní hranice naší země patří k nejvýraznějším a nejdůslednějším vlasteneckým silám v současné rozpolcené a zvrácené české realitě. Minutou ticha pak byla uctěna i památka zesnulých členů KČP v poslední době.

Předseda MO KČP Zdeněk Trešl následně přiblížil přítomným okolnosti příběhu hrdinného jednání padlého pohraničníka Jaroslava Kysilky. Následně informoval Jarda Horák, že v pátek 7.7.2017 měl telefonický rozhovor s panem Stanislavem Grimem ze Žamberka, který je synovcem stržm. Jaroslava Kysilky. Z našich webových stránek se dozvěděl o každoročním uctívání památky padlého pohraničníka a velmi se zajímal o možnost účasti své a jeho dalších dvou bratrů na pietním aktu na Paliči u pomníku svého strýčka. Moc ho mrzelo, když zjistil, že akt proběhne následující den, neboť se již nestačí se svými bratry zúčastnit. Ale přislíbil účast v následujícím roce a byl velmi potěšen, když mu bylo přislíbeno odeslání odkazu na mailovou adresu, ve kterém bude on i rodina pozůstalých po Jaroslavu Kysilkovi informována o průběhu letošní pietní vzpomínky na jejich strýčka Jaroslava Kysilku.

Poté krátce vystoupil předseda Krajské rady KČP Václav Bořánek, který zvýraznil význam takovýchto vzpomínkových a vlasteneckých setkáních a poděkoval všem přítomným za účast a hlavním organizátorům za příkladně připravenou a zabezpečenou akci. Ocenil také účast zahraničních hostů a popřál úspěch v činnosti všech organizací KČP, v nichž je ohromná pokroková síla v dnešní politicky rozvrácené době u nás.

Slavnostní shromáždění pak pozdravili i zahraniční přátelé, kdy za německé bývalé ochránce hranic (Wolfgang Rödel, Ulrich Vogel, Gert Silling ) promluvil pplk. v.v. Ralf Geigenmüller, který vyjádřil hlubokou úctu k našemu aktu a poděkoval za možnost jejich účasti při tomto obřadu. Ocenil, že je možné v našich podmínkách takto veřejně dávat najevo úctu k padlým pohraničníkům s možností nosit i uniformy Pohraniční stráže. V Německu to možné není, tam by ihned hrozily represe. Složitost vnitropolitické situace v jejich zemi je charakterizována v těchto dnech mohutnými demonstracemi proti schůzce představitelů G20 v Hamburku, kde dává i německý národ najevo svou nevoli.
Za ruské hosty vystoupil plk. Alexander Stěpanov a jeho ruský jazyk překládal jeho kolega mjr. Zdeněk Dragoun. Také oni ocenili naši vlasteneckou tradici u pomníku padlého pohraničníka, Alexander přiblížil krátce svou vojenskou historii a vyjádřil úctu k našemu vzájemnému přátelství. Popřál všem pevné zdraví a společnou sílu při naplňování našich cílů.

V závěru pak byly položeny kytice k pomníku stržm. Jaroslava Kysilky z rukou předsedy OV KSČM JUDr. Václava Sloupa a okresního předsedy sekce OSH v Chebu Štěpána Drapáka, dále předsedou a členy MO KČP v Dolním Žandově, členy MO KČP z Aše, německými i ruskými přáteli a řadou dalších účastníků. Vše velmi citlivě provázely tóny živé hudby přítomné skupiny muzikantů Amátovky, která následně vytvářela veselou a příjemnou hudební kulisu i na hoře Dyleň, kam se účastníci přesunuli do areálu vysílače Rádia Egrensis po ukončení vzpomínkové piety v Paliči.

Zde již návštěvníky očekával prezident rádia Egrensis a majitel areálu pplk. v.v. Ing. Antonín Hofman a usměrnil parkování kolony vozidel. Pak orientoval návštěvníky nejen do zdejší restaurace k občerstvení, ale i k prohlídce vojenského muzea "VÁLKY" a k vyhlídkové prohlídce z věže jeho technického zařízení.
Hudba, dobré jídlo i pití, ukázka historické vojenské a bezpečnostní dopravní a další techniky, muzeální výstava a ukázka perfektní poslušnosti služebních psů a jejich dokonalých zásahů proti "agresorům", společně se spoustou krásných přátelských setkání a bohatých vzpomínkových rozhovorů, to vše uprostřed prosluněné a větrné soboty, návštěvy míst bývalých pohraničních jednotek pod Dylení a na Mohelně i pomyslného středu Evropy se stalo jedinečnou náplní krásného dne pro všechny účastníky.

Děkujeme Vám, přátelé z Žandovské organizace KČP a Toníku Hofmane za báječnou připravenost a těšíme se všichni na další společné setkání...

Text: J.H.
Foto: Milan Paučo a Jaroslav Křemen
23 fotek, 6.6.2017, 32 zobrazení, přidat komentář
Dne 8.5.2017 si náš KČP Aš připomněl 72. výročí ukončení 2.sv. války a osvobození Československa. Touto vzpomínkovou akcí jsme si uctili památku obětem války. S úctou jsme položili kytice u pomníku sovětských vojenských zajatců na hřbitově v Hranicích a v Aši.

V Hranicích př. Juříček přiblížil okolnosti úmrtí sovětských zajatců i události při osvobozování města Hranice americkou armádou. V místní restauraci Beseda jsme pobesedovali a svorně konstatovali, že při vzpomínkových akcích na kterých se účastnili a hovořili naši volení i nevolení představitelé se báli vyslovit Sovětský svaz a Rudá armáda, natož aby se zmínili o obětech a rozhodujícím podílu na našem osvobození.

V další části jsme svojí účastí a položením kytice podpořili Mě.V KSČM, který zorganizoval pietní akt u pomníku sovětských válečných zajatců na hřbitově v Aši.

Vzpomínka a úcta obětem války a našim osvoboditelům.

Poděkování patří organizátorům i účastníkům vzpomínkových akcí.

Za KČP Aš Milan Paučo
101 fotek, letos v květnu, 90 zobrazení, přidat komentář
Dnešní mainstreamoví političtí, mediální i jiní "všeználci" nevědí, jak by přesvědčili naši veřejnost o tom, že to nebyla Rudá armáda, ale americká soldateska se západními připojenci, která byla hlavní vítěznou mocí nad hitlerovci a italskými fašisty v Evropě a ve světě v 2. světové válce. Na stěžejní osvobozeneckou roli Sovětského svazu a jeho zásadní podíl na porážce expanzivního německého fašismu na evropském kontinentě jakoby se zcela zapomělo, anebo cíleně se tato realita překrucuje a mění v očích mladé generace.

Není však pochyb, že polistopadovým vládním garniturám a jejich vlezdořitníkům postupně dochází dech nejen v jejich snahách uměle měnit historii a štvát národ proti Slovanům, zejména proti národům Ruské federace a jejich zemi. A je důležité poslání všech pokrokových sil v naší zemi i ve světě, aby se proti přetrvávajícím snahám politických a jiných válečných štváčů, teroristů a tmářů u nás, v Evropě i ve světě postavila nepřekonatelná mírová hráz z rozumných a soudných sil.

Proto nikdy nezapomeneme na hrdinství především rudoarmějců a jejich skutečných bojových spojenců i s našimi Svobodovci a budeme si připomínat fakt, že jen vojáků Rudé armády padlo na československém území při jeho osvobozování přes 140 tisíc, zatímco amerických hrdinů v našem českém příhraničí padlo 117. Bylo tomu tak především proto, že většina českých měst a obcí již byla osvobozena od Němců vlastními občany, když oni do nich vstupovali.

Na Olšanských hřbitovech v Praze u památníku padlých rudoarmějců byly položeny věnce a květiny všemi těmi, kteří nezapomněli ve dnech 7.-9. května 2017. Veteráni z URNA, Klubu českého pohraničí spolu s členy nově vzniklého politického hnutí Bezpečnost Odpovědnost Solidarita (BOS) a sympatizanti uctili památku padlých rudoarmějců 8.5.2017 dopoledne. Za dobře připravenou pietní akci je na místě poděkovat kpt. v.z. Mgr. et Mgr. Stanislavu Kvasničkovi a spolupracujícím členům z KČP a veteránům URNA pod vedením mjr. v.v. JUDr. Petra Šestáka. V odpoledních hodinách se někteří zúčastnili vzpomínkové i demontrační akce na Letenské pláni z řad vlasteneckých, národních a obrozeneckých sil. Zde, kromě jiných, s krátkými proslovy vystoupili za polit. hnutí BOS její předseda plk. g. š. Ing. Jaroslav Štefec, CSc., za zastupitelské centrum DNR (Doněcké lidové republiky) a jako její konzul a známá rebelka a nesmiřitelná bojovnice proti současné české vládě JUDr. Nela Lisková, bývalý vojenský lékař pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel, za Klub českého pohraničí plk. v.v. RSDr. Milan Richter, CSc. a pplk. v.v. RSDr. Jaroslav Horák. Velmi smutné poznání z naší strany bylo směrem k příslušníkům Policie a BIS, kteří monitorovali tyto akce v bezprostřední blízkosti, že ani jeden z uvedených nedokázali při státních hymnách vzdát úctu služebním pozdravem nebo alespoň postojem v pozoru... Inu, čemu asi potom tací mají "POMÁHAT" a co by asi měli "CHRÁNIT", když jim chybí úcta k základním státním symbolům, které nesporně všichni dobře slyšeli a vnímali.

Dne 9. května jsme se jako členové KČP a hnutí BOS zúčastnili vzpomínkové akce na Švandově náměstí v Praze u bývalého památníku s tankem T-24, kterou organizoval ÚV KSČM. Zde vzpomínkový projev přednesl Jirka Dolejš a Petr Šimůnek, přítomen byl také Miloš Jakeš. Symbolicky zde pak projely malé modely dvou tanků T-34 jednoho z účastněných modelářů.
V odpoledních hodinách proběhla v Ruském středisku vědy a kultury v Praze společenská a kulturní vzpomínková akce, kde se mimo cca 500 hostů zůčastnila i dcera Ludvíka Svobody Zoja Klusáková-Svobodová a také manželka našeho bývalého velitele PS OSH gen.por. Ing Františka Šádka paní Anna Šádková se synem plk. Ing. Šádkem.
Vynikající kulturní vystoupení umělců z Ruské federace a jedinečné přátelské ovzduší naplňovalo odkaz vítězství Rudé armády v 1945. Také zde ve vystoupeních významných hostí zazněla pozdravná slova k vítěznému 9. květnu od plk. Milana Richtera za KČP a plk. Jaroslava Štefce za nové politické hnutí BOS, jehož členy jsou i někteří členov KČP. Byly to krásné a nezapomenutelné chvíle.

Text: J. Horák
foto: J. Horák, O. Ratzek
139 fotek, letos v dubnu, 104 zobrazení, přidat komentář
Sobotní ráno 22.4.2017 jsme trochu bloudili po cestách východoněmeckého příhraničí, než jsme krátce před 11. hodinou dorazili s přítelem kozáckým esaulem (mjr.) Zdeňkem Dragounem do bývalého vojenského prostoru v Neustadtu ve vogtlandském okresu. Venku sice poprchávalo, ale uvnitř budovy bylo připraveno příjemné, vojensky laděné prostředí prolnuté duchem přátelství a spojenectví bývalých ochránců hranic ze spřátelených sousedních zemí.
Srdečné přivítání a pozdravy nenechali nikoho na pochybách o silném přeshraničním spojenectví především mezi vlastem sloužících bývalých pohraničníků NDR a ČSSR. Tradiční setkání přátel ve zbrani zahájil podplukovník – Oberstleutnant a.D. Gerit Kaiser, který přivítal všechny přítomné včetně českých bývalých pohraničníků z ašské sekce OSH KČP vedených předsedou MO KČP mjr. Milanem Paučo a pplk. Jardou Horákem i za krajskou organizaci. Minutou ticha byla uctěna i památka zesnulých pplk. Bosche a dalších.
Po promítnutí krátkých filmových šotů vždy vystoupili němečtí kolegové, kteří chránili námořní hranici i hranici na pevnině NDR a ve svých vzpomínkách připomněli některá důležitá fakta z pohraničnické služby mužů v zeleném vojenském suknu. S těmito vzpomínkami úzce souvisela i výstava malých modelů vojenské techniky a mnohých uniforem ve vedlejší místnosti. Velmi nás překvapila skutečnost, že jsme mezi těmito vojenskými uniformami spatřili i originální uniformu československého ministra NO armádního generála Ing. Miroslava Vacka, který daroval osobně uniformu našim německým kolegům.
Po přestávce s dobrým občerstvením jsem jménem všech našich bývalých ochránců hranic a členů KČP pozdravil naše německé kolegy a s pomocí tlumočníka jsem jim přiblížil význam přátelského spojení pro nás všechny a pro naše společné poslání objektivně uchovávat v pamětech našich občanů a mládeže zejména vzpomínky na hrdinnou službu v prospěch svých zemí na evropském styku mezi světovým imperialismem a socialismem. Za nejdůležitější v současné době musíme spatřovat společné úsilí za odvrácení hrozícího světového válečného konfliktu, ale i za udržení suverenit jednotlivých zemí v rámci dosud existujících globalizačních snah vládnoucích evropských mocí. Jednoznačně je nutné společnými silami zamezit projevům terorismu a nezákonné migrace. Vzpomenul jsem i jedinečného setkání u příležitosti oslav 60. výročí vzniku Národní lidové armády NDR v německém Demen a byla vyjádřena úcta k ozbrojeným silám NLA, jejichž součástí byla vojska GT - Grenztruppen DDR.
Za upevňování mnohaletého přátelství pak byly předány předsedou ašské organizace Milanem Paučo a Jaroslavem Horákem aktivním kolegům z Possecké GT organizace W. Rödelovi, Franku Kursawe, Ulrichu Vogelovi, Gerit Kaiserovi, Rüdiger Braunovi, Ralfu Geigenmüllerovi, Egonu Hammerschmidtovi, Heinz Fischerovi, Gertu Sillingovi pamětní medaile našeho generála Františka Šádka. Kolektivní dar pro Posseckou organizaci pak předal Milan Paučo v podobě osobního dopisu od arm. generála Miroslava Vacka a symbolického pamětního talíře k 25. výročí KČP. Následně byli přítomní informováni o připravenosti darů od čsl. Pohraničníků pro zde nepřítomné admirála Hoffmana, plk. K.H. Katherta a pplk. Wernera Wagnera. Osobní ocenění a dary pro své organizace pak obdrželi Milan Paučo a Jaroslav Horák, kteří ve svém poděkování vyjádřili přesvědčení, že naše přátelství se bude nadále upevňovat a rozvíjet. Rovněž ostatním přítomným českým členům KČP byly předány pamětní odznaky.
V závěru velmi příjemného setkání zahrála na svém akordeonu zde přítomná virtuózka z řad německých přátel několik známých skladeb. Na úplný závěr pozval všechny přítomné Jarda Horák na naše červencové setkání k 25. výročí KČP v Krásné u Aše dne 15.7.2017.

Text: Jarda Horák
Foto: Milan Paučo, Jarda Horák, Wolfgang Rödel, Egon Hamerschmidt
15 fotek, 23.4.2017, 21 zobrazení, přidat komentář
Dne 10. dubna 2017 zorganizoval náš ašský KČP dvě vzpomínkové akce. Ve 13.00 hodin jsme se sešli v Pastvinách na bývalé rotě PS a položením kytic u památníku jsme si uctili památku na svob. PS Františka Vaculu, který byl dne 10.4.1956 zákeřně zastřelen při plnění úkolu k ochraně československých státních hranic. Událost nám přiblížil ve svém vystoupení jeden z velitelů rPS Pastviny, přítel Antonín Juříček. Své vystoupení obohatil vstupem do historie, kde nás seznámil s dějinami osídlení, životem a činností obyvatel osady Pastviny.
Následně jsme se přesunuli do okrajové části města Hranice, do Farského lesa, kde jsme si u památníku připomněli konec 2. světové války a položením kytic si uctili památku sedmi britských letců, kteří zde zahynuli dne 6.3.1945 při zřícení bombardéru Lancaster .
Na závěr setkání jsme se posadili v místní restauraci v Hranicích, kde jsme si ještě popovídali a zdařilou akci ukončili.
Poděkování patří přátelům ze sekce OSH Cheb a KČP Františkovy Lázně, a všem kteří náš klub svojí účastí podpořili.

Text a foto: Milan Paučo
38 fotek, 13.3.2017, 63 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 11.3.2017 před 14,30 hodinou se sjeli z Chebu a celého ašského výběžku členové našich místních organizací KČP u památníku prezidenta Edvarda Beneše u školy v Okružní ulici v Aši. V souvislosti s březnovými událostmi roku 1939 v naší zemi jsme si mj. připoměli nezastupitelné místo našeho druhého československého prezidenta v pohnutých událostech nejen v období nástupu fašismu u nás po zradě západních spojenců, ale připomenuta byla také skutečnost, že Edvard Beneš byl za svou odbojovou činnost v době CK Rakousko-Uherska stíhán i za svojí odbojovou činnost proti Rakousko-uherské monarchii v době 1. světové války. Tehdy byl iniciátorem a zakladatelem odbojového vlasteneckého spolku pod názvem MAFIE a za její proslovanské a pročeskoslovenské myšlenky byl tehdejšími CK mocnými považován za nepřítele mocnářství. Po položení květin k památníků se všech 22 přítomných členů KČP odebralo do nedaleké restaurace Sokolovna v Krásné u Aše.
Zde byla položena kytice u památníku všech ochránců hranic od r. 1918 do r. 1992 a prostorách restaurace následovalo pracovní setkání členů MO sekce OSH KČP. Předseda Milan Paučo v úvodu přivítal všechny a protože setkání se konalo u příležitosti připomenutí si březnových událostí 1939, požádal o slovo k tématu Jardu Horáka.

Ten v úvodu svého vystoupení připustil, že události z března 1939 jsou všem přítomným nepochybně dobře známy a že by této vzpomínce měla být přítomna především mladší generace. Počátek tzv. druhé doby temna pro ČSR, která navazovala na zářijovou zrůdnou zradu předchozího roku představitelů smluvních našich západních spojenců Anglie a Francie, kteří za účasti italského fašisty Musoliniho podepsali bez české účasti zrádnou dohodu s Hitlerem o anexi území Čech a Moravy Německem a Slovensko že vytvoří samostatný klerofašistický stát, nastalá doba temna vstupem německého vojska na naše území znamenala pro dalších 6 let hrůzy a utrpení pro naše národy od 15.března 1939.

Jarda Horák však vzpoměl mnohé další významné československé i mezinárodní události z března v různých letopočtech. Tyto byly pro lidstvo smutné, některé varující, ale i mnohé dokladovaly úspěchy rozvoje socialismu.
V místní organizaci pak byly předány sladké odměny členům s výročím narození a společná oficiální část byla ukončena krátkou diskusí. V ní hlavně Honzík Sendrei opět vytknul skutečnost, že stále jenom hovoříme o potřebě yískat do našich řad mladé lidi, ale zatím se schází stále jen a jen jedni a ti samí veteráni. Předseda Milan Paučo souhlasil, uvedl, že to je jeden z našich společných hlavních úkolů pro každého z nás.

Mimo oficiální jednání pak Jarda Horák informoval o novém politickém hnutí a potřebě jeho podpory.

Text: Jarda Horák
Foto: Jarda Horák, Pavel Duchan
40 fotek, letos v březnu, 74 zobrazení, přidat komentář
Posledního rozloučení se zúčastnili pozústalí a členové KČP z Chebu, Aše, Františkových Lázní, Plesné, Dolního Žandova a další smuteční hosté. Smuteční proslov na rozloučenou přednesl za KČP pplk. PS v.v. JUDr. Jiří Chmelarčík.
" SVÁŤO, PŘÍTELI NÁŠ, MY NA TEBE NEZAPOMENEME, V NAŠICH VZPOMÍNKÁCH A SRDCÍCH ZŮSTÁVÁŠ.."

Text: J.Horák
foto: Jiří Dařena, Jaroslav Mühlberger
25 fotek, letos v únoru, 92 zobrazení, přidat komentář
S příjemnými pocity jsme vstupovali v sobotu 18.2.2017 večer před 20. hodinou do prostorů Kulturního domu v Chodové Plané, kde na nás od prvních okamžiků dýchl duch přátelství a pohody, o které se především při organizaci 3. Hraničářského plesu od samého počátku snažila sehraná parta přátel z KČP a bývalých pohraničníků z místních organizací KČP v Plané, Dolním Žandově a Chebu pod vedením kpt. PS v.v. Mag. et Mag. Stanislava Kvasničky, kpt. PS v.v. Zdeňka Trešla a kpt. v.v. Štěpána Drapáka.

Zatím, co se sál postupně zaplňoval hosty, na pódiu se připravovala hudební dechová kapela Amátovka, která vytvářela po celý zábavný večer báječnou hudební kulisu, při které se následně roztančily nožky tanečnic a tanečníků na sále. Než tomu však bylo, těsně před 20. hodinou zahrála Amátovka úvodní dvě uvítací skladby a následně byli všichni přítomní srdečně přivítáni na již 3. Hraničářském plese v Chodové Plané Jardou Horákem, který si pro tento účel s sebou přinesl i svojí PS uniformu, do které se na chvíli převlékl. Všichni přítomní zatleskali při srdečném přivítání našich dlouholetých ruských přátel ve zbrani plk. Alexandra Petroviče Štěpanova v doprovodu tesaura (kozácký mjr.) Zdeňka Dragouna, kteří tentokrát s sebou přivedli i členy folklorního souboru Českomoravského slovanského svazu "LEGIA" pod vedením zástupce ředitele Ruského střediska vědy a kultury v Praze Olega Soloduchina. Aplausem byli přivítáni další hosté našeho plesu, jimiž byli starostka obce Trstěnice Helena Repíková, majitel a prezident Rádia Egrensis pplk. v.v. Ing. Antonín Hofmann. V neposlední řadě jako velmi významný host byl přivítán zakladatel hudební dechovky CHODOVANKY (1975), bývalý pohraničník Jan Kestřánek, který jako klarinetista a saxofonista této hudební skupiny zažil i její pozdější přejmenování na CHODOVARKU (1997).

Po první sérii skladeb Amátovky vplul za bouřlivého potlesku na parket sálu překrásný mladičký taneční pár z městského tanečního klubu MDK STANDARD Sokolov (taneční vedoucí Jan Onder - mistr republiky v tancích), který nám v podání slečny Natali Lucie Hejdukové a tanečníka Filipa Svobody předvedl sérii nádherných tanečních kreací. Odměnou vděčných a okouzlených diváků jim byl dlouhý potlesk. Patří Vám skutečně velké poděkování, Natali a Filipe. Byli jste úžasní...

Z trochu jiného soudku kultury nám po následující sérii tanečních skladeb Amátovky pro naše tanečníky na sálu předneslo krásné tklivé ruské písně trio zdatných a cituplných přátel z ruského folklorního souboru LEGIA. Při poslední jejich písni zpíval s nadšením známou "Kaťušu" celý sál. Také Vám, Sašo, Olegu, Zdeňku a další děkujeme za krásné zážitky z vašeho vystoupení. Jako projev díků i za dlouholeté přátelství s námi v Klubu českého pohraničí předali Standa Kvasnička a Jarda Horák pamětní medaile našeho gen.por. Ing. Františka Šádka právě plk. Alexandru Petroviči Štěpanovi a tesauru Zdeňku Dragounovi. Celému kolektivu našich ruských přátel pak bylo poděkováno a vyjádřena hluboká úcta. Přátelské setkání bylo zpečetěno přípitkem.

Krásný večer plný hudby, tance, dobrého jídla a pití byl prodchnut ve 23 hodin dámskou volenkou a plný taneční sál se vlnil nejen tančícími páry, ale i spoustou karafiátů, které tanečníci zakoupili svým partnerkám jako poděkování za jejich pozvání k tanci. Mezi tím vším šikovná děvčata rozprodala veškeré lístky do bohaté tomboly (200 cen), které si výherci mohli již půl hodiny před půlnocí vyzvednout v předsálí, kde se zároveň dobrým gulášem z divočiny posilňovali ti, kteří měli chuť a kteří po taneční "divočině" potřebovali doplnit svou energii chutnou divočinou z talíře. Jistě si každý dokážete představit, jak báječně potom chutnalo dobré a levné Chodovarské pivko... I tento zlatavý mok, stejně jako i divočina na guláš byly součásti darů sponzorů hraničářskému plesu.

Před závěrečnou částí našeho krásného společenského a kulturního chodovského setkání bylo vylosováno 12 nejhodnotnějších cen tomboly na základě čísel sedadel na vstupenkách, kterých bylo prodáno 200. Zúčastněných bylo o něco méně, sál však byl zcela zaplněn a k tomu i část přísálí určeného pro občerstvení a přátelské besedy.

Bylo by vážně chybou, kdyby nebylo vyjádřeno poděkování všem organizátorům, sponzorům plesu, zejména pak hudební skupině Amátovka, která se do posledních okamžiků starala o jedinečnou hudební kulisu 3. Hraničářského plesu. Již dnes se těšíme na ten čtvrtý....

Text: Jarda Horák
Foto: S. Kvasnička, J. Horák, ....
7 fotek, 4.2.2017, 84 zobrazení, přidat komentář
Za účasti starostky obce Dolní Žandov Ing. Elišky Stránské se v prostorách restaurace Na hřišti uskutečnilo v sobotu 4.2.2017 od 15 hodin výroční jednání místní organizace KČP. V příjemném prostředí přivítal jménem výboru MO přítomné členy a sympatizanty kpt. PS v.v. Zdeněk Trešl.
V provedené bilanci bohaté činnosti členů zdejší organizace KČP v roce 2016 bylo mj. zvýrazněno uctění památky agenty zastřeleného stržm. Jaroslava Kysilky v dubnu roku 1949 a příprava a slavnostní znovu odhalení pomníku pohraničníka NA STRÁŽI MÍRU v prostoru areálu vrcholu hory Dyleň nad obcí Dolní Žandov. O těchto úspěšných akcích žandovských a plánských členů KČP jste již byli informováni. Byla zmíněna i skutečnost, že pod ubohými tlaky skomírajích mainstream médií zastoupených hrstkou prorežimních zaprodanců typu Kotků a podobných individuí byla po půlroce dočasně vrácena socha za zeď chebského kláštera.
Ano, strach nejen současného mainstreamu z rozčarovanosti a naštvanosti většiny občanů nad společenskými a bezpečnostně zhoubnými jevy současné reality v zemi je veliká a plně zde platí, že "Často lidé hynou klevetníků vinou." V této souvislosti bylo v následné diskusi připomenuto, stručně řečeno, že také platí "Co v srdci vře, v prstech vykypí...", jinak vyjádřeno "Kdo seje vítr, sklízí bouři." A v tomto směru sehrává při uvědomování občanů a mládeže významnou roli mj. i nezastupitelná činnost členů zdejší MO KČP. Za vstřícný přístup k veškeré činnosti zdejších členů KČP bylo přítelem Trešlem i přítomným předsedou krajské rady KČP karlovarského kraje Václavem Bořánkem poděkováno starostce Elišce Stránské. Díky této příkladné spolupráci MO KČP s obcí dosahují naši členové vysoké společenské účinnosti ve zdejších podmínkách a může být tato jejich činnost příkladem.

To vše je však výsledkem aktivní práce především členů výboru. Ten byl v důsledku dílčích změn doplněn v jeho pětičlenném obsazení. Jarda Horák tuto příkladnou práci aktivních členů MO a zejména členů výboru slovně vyzvedl a vyjádřil přesvědčení, že provedené změny ve výboru přispějí k práci organizace a jejímu poslání v práci s občany obce. Sympatizantů mají ve zdejších podmínkách bývalí ochránci hranic a členové KČP velkou spoustu.

Přítel kpt. PS v.v. Mgr. et Mgr. Standa Kvasnička (předseda plánské MO KČP), jako host, mj. vyzvedl potřebu dokázat řešit účinně uvnitř MO vlastní problémy v organizační a řídící práci výboru, což není vždy snadné. Ocenil, že se to žandovským daří. Pozval také přítomné k účasti na 3. Hraničářském plese v Chovové Plané v sobotu 18.2.2017, na jehož organizační přípravě spolupracují plánští, chebští a žandovští kolegové, přičemž garantem letošního plesu je právě žandovská MO KČP.
Závěrem řečeno..., k příjemnému prostředí konaného výročního jednání zdejší MO KČP za účasti předsedy zdejší součinnostní organizace dobrovolných hasičů (také bývalý pohraničník) se po jejím oficiálním ukončení přidružilo dobré občerstvení a jemné hudební podbarvení, které nikterak nerušilo probíhající besedu přítomných mezi sebou. Ta byla plná vzpomínek na dobu, kdy bylo u nás v zemi lépe...

Text a foto: Jaroslav Horák
48 fotek, 18.12.2016, 46 zobrazení, přidat komentář
S vojenskou dochvilností a precisností bylo zahájeno 10.12.2016 v 15,00 hodin výroční jednání pohraniční sekce MO KČP v aškém výběžku v naší nejzápadnější české obci Krásná u Aše.

Krátce před zahájením položili přátelé naší organizace z rukou mladé Klárky Horákové (18) a člena našeho výboru i okresní a krajské rady KČP Jardy Horáka květiny u památníku všech ochránců státní hranice Československé republiky od r. 1918 do r. 1992.

V příjemném a teplém prostředí restaurace Sokolovna v Krásné jsme byli přivítání vždy pozornými a milými majiteli manželi Terezkou a Milanem Kletečkovými, kteří se následně v průběhu našeho jednání o nás vzorně starali. Slavnostní atmosféru zdůrazňovaly hned při příchodu na stolech již připravené a do poloviny nalité sklenky vína k výročnímu přípitku při setkání členů naší organizace.

Předseda MO KČP Milan Paučo zahájil, přivítal přítomné, stručně zhodnotil celoroční aktivity našich členů v ašské sekci OSH KČP, poděkoval za tuto aktivitu členům organizace, vyzvedl význam našeho poslání při uchování objektivní informovanosti o poslání ochránců hranice a suverenity státu mezi spoluobčany, neopoměl zvýraznit vysoce pozitivní výsledky v upevňování přátelských vztahů mezi bývalými čsl. pohraničníky a přístušníky pohraničních vojsk NDR s důrazem na úzkou spolupráci s bývalými popohraničníky posseckého batalionu Grenztruppen DDR. Byla vyjádřena zároveň úcta kozáckým přátelům a oceněna jejich pravidelná účast na našich nejvýznamnějších akcích v roce.

Po podání zprávy o hospodaření Tondou Juříčkem byla předána řadě členů naší organizace děkovná přání k jejich narozeninám a čestná ocenění za aktivitu a dlouhodobě příkladnou práci pro organizaci KČP a její přátele. Připravená poděkování a ocenění předal za výbor MO Jaroslav Horák.

Na závěr oficiální části vyjádřil pozdravení a poděkování členům KČP i přítomný předseda městské organizace KSČM František Kolář a dále si vzali slovo a vystoupili s informacemi z jednání okresní a krajské rady KČP přátelé Václav Jančo a Jaroslav Horák. Jarda Horák zároveň poděkoval předsedovi MO Milanovi Paučo za jeho příkladnou řídící práci v organizaci. Nejmladší účastnici našeho setkání pak byla předána bonboniéra členem výboru Tondou Juříčkem a následně už bylo podáváno občerstvení od našeho Milana Kletečky, který připravil pro účastníky bramborový salát s řízkem. Dobrou náladu umocnila i harmonika a zpěv hraničářských písní.

Text: JH

Foto: Jarda Horák a Milan Paučo
156 fotek, loni na podzim, 28 zobrazení, přidat komentář
Tak opět po roce obdržel náš KČP Aš od našich německých přátel ze skupiny "Freunde der Grenzkompanie Posseck" pozvání na setkání bývalých příslušníků pohraničních složek NDR. Setkání konalo dne 22.10.2016 a opět ve sportovní hale na předměstí Berlína v městečku Bestensee. Naši delegaci ve složení Sanislav Žák, Jaroslav Steněk, Štěpán Drapák a Milan Paučo na místo dopravil náš německý přítel Ralf Gegenmüller. Setkání bylo vedeno v duchu 70. výročí ochrany státních hranic NDR. Opět spousta významných hostů. Byli jsme znovu skvěle přijati. Některým německým přátelům jsme na památku předali plakety a vlaječky s motivem 65. výročí přijetí zákona O ochraně státních hranic. Dárek obdržel i gen.major Heinz Jahnsen.
Na místě jsme se setkali a popovídali i s předsedou NR KČP, přítelem Milanem Richterem, který zde vystoupil se svým projevem. Skvělý ohlas mělo vystoupení ruského folklorního souboru, které důstojným způsobem jednání ukončilo.
Poděkování patří všem německým přátelům a zejména př. Wolfgangovi Rödlovi, který pozvání zorganizoval.

Text: Milan Paučo
Foto: Milan Paučo, Wolfgang Rödel, Frank Kursawe, Gerd Silling, Thilo Wierzock, Jochen Sladko
100 fotek, 2.10.2016, 81 zobrazení, přidat komentář
Toho sobotního dne 1. října 2016 jsme se sešli v Plesné již v 9 hodin ráno na jednání karlovarské krajské rady KČP v pohostinném a milém prostředí našeho člena Václava Jančo. Kromě členů KR byli přítomni i členové odborných komisí NR KČP pplk. PS v.v. JUDr. Jiří Chmelarčík z Chebu a kpt. v.v. Jaroslav Hudec z Říčan a tajemník poslance parlamentu ČR Bc. Petr Šikíř, dále pak předseda OR KČP Josef Mizera a předseda okresní sekce OSH KČP kpt. v.v. Štěpán Drapák. Po ukončeném jednání a krátké pauze jsme se všichni přesunuli k pomníkům padlých ochránců hranic v roce řádění Henleinovy 5. kolony v pohraničí 1938.

Tradičně jsme uctili památku dozorců finanční stráže, kteří padli za vlast v září 1938 u Františkových Lázní a Plesné. Pietního aktu pod patronací Klubu českého pohraničí se zúčastnili zástupci obcí Františkovy Lázně, Plesná, Křižovatka, Aš,Cheb, KSČM a příslušníci Krajské celní správy z Karlových Varů. Přítomni byli také starosta města Plesná Schaller Petr a místostarosta Chebu Ing. Pavel Hojda. Vítaným zpestřením u pomníku Františka Karáska u obce Křižovatka bylo vystoupení pěveckého sboru Luběnky - žen z Plesné, které zapěli krásně Československou hymnu a následně tklivý chór při kladení kytic. Další plesenské ženy obdařily všechny účastníky výtečnými koláčky. U pomníku Rudolfa Josieka ve Frant. Lázních byla zároveň předána ocenění Národní a Krajské rady KČP dlouhodobě aktivním členům našich místních organizací.

Od 15. hodiny se pak uskutečnilo v hotelu Göthe v Aši vzpomínkové setkání ašské MO KČP, v průběhu něhož bylo předsedou MO mjr. PS v.v. Milanem Paučo provedeno stručné zhodnocení letošní dosavadní činnosti členů, následně Jarda Horák připoměl okolnosti před a v průběhu období mnichovského zrádného komplotu v r. 1938 a zvýraznil v návaznosti na tento hanebný diktát zahraničních mocí vůči tehdejšímu Československu význam ochrany naší suverenity s důrazem na zabezpečení státní hranice jejími vojenskými a bezpečnostními složkami. Citací úryvků z knihy Stanislava Kábele Pohraniční stráž v pamětech a činech byly vzpomenuty zkušenosti a vlastenecký vztah ke své zemi letos zemřelého našeho dlouholetého člena pplk. PS v.v. RSDr. Josefa Stolina. Také zde byla předána čestná uznání aktivním členům a malé dárky těm, kteří oslavili v uplynulých dnech, nebo oslaví vzápětí narozeniny.

Vydařený sobotní den plný vzpomínek a úcty ke své zemi a k ochraně její suverenity tehdy v době existence Československa i za cenu nejvyšší - nasazení vlastních životů - byl ukončen vzájemnou besedou přítomných a byla vyjádřena přání neustávat v našem úsilí ukazovat na objektivní pravdu a nebát se výhružek od lhářů a dočasně našich i evropských nemocných mocných antipolitiků současnosti.

Text: Jarda Horák, Jarda Mühlberger

Foto: Jarda Mühlberger, Jarda Horák, Milan Paučo
128 fotek, 25.9.2016, 108 zobrazení, 1 komentář
S trochou napětí jsme s Hančou očekávali, zda se v sobotu 17.9.2016 vejde od 17 hodiny svolané setkání bývalých spolužáků ze tříd 9.A, 9.B, 9.C a 9.D do příjemného prostoru restaurace u Kostela v našem rodném Rumburku...
Hned po příjezdu z Chebu do Rumburku jsme navštívili tuto malou restauraci na Dobrovského náměstí kousek od naší první Základní školy, kde jsme chodili do 5. třídy pro první vědomosti od našich báječných kantorů. U majitelky podniku Pavlíny Žolnýrové jsme se osobně přesvědčili, že se s naším srazem z jejich strany počítá, upřesnilo se občerstvení a uspořádání stolů s počtem míst a ....

Olga a Jarda Kořínkovi nás přijali s báječným obědem a v poobědní siestě jsme měli o čem povídat a na co vzpomínat.
Po 14. hodině jsem zajel do zahradnictví ke hřbitovu a od paní Chvátalové mi bylo doporučeno vzít pro naše školní děvčata a paní učitelky krásné bramboříky. Vůbec jsem neváhal a při balení květinek jsme vzpomínali s paní Chvátalovou na naše mladá léta (také chodila na Tyršovku, pouze o 4 roky dříve než my).

V 16,30 jsme nasedli do auta Blanky a Jardy Mlatečkových (Bartůňová) spolu s Hančou a Jardou Kořínkem, abychom následně přistáli na Dobrovského náměstí u restaurace, kde už bylo vše připraveno k příchodu známých (někdy po letech i zapomenutých) přátel - spolužáků a spolužaček po 50ti letech od ukončení základní školní docházky v ZDŠ v Tyršově ul. v Rumburku.
Příchody, stisky rukou a objetí byly skutečně upřímná a srdečná, tak jako políbení našich spolužaček a předání kytiček pěkných bramboříků. Víte, moji milí, že chvilkami se mi chtělo dojetím i slzičku upustit...
Moje srdce bylo dojato v okamžiku, kdy jsme mezi námi přivítali také naše dva kantory, chemikáře Jindru Jáchyma a následně naši třidní uč. ze 4. třídy - Jarušku Matějkovou/Nedbalovou ... Dostala tu největší kytičku a po milém přivítání byli oba naši učitelé posazeni do čela krásně připravených stolů...
Akademických 15 minut po 17. hodině jsem Vás všechny, moji milí, ještě jednou přivítal, připoměl neskutečný fakt, že tak mladí lidé (pouze trochu dlouho mladí... :o)), jako my, se schází po 50ti letech od ukončení ZDŠ... S trochou piety jsme si připoměli i ty, s kterými jsme se už nemohli sejít, a to hlavní bylo vyjádřené přání, abychom se za 2 roky mohli sejít opět ve zdraví a v hojném počtu...
S přípitkem jsme pak zahájili vzpomínání..., vyprávění..., focení... A BYLO O ČEM POVÍDAT A NA CO VZPOMÍNAT..!

BYLO TO KRÁSNÉ SETKÁNÍ BÁJEČNÝCH LIDÍ, KTEŘÍ ZNAJÍ A VZPOMÍNALI NA TU LEPŠÍ DOBU, KTERÁ JIŽ KDYSI BYLA...

A z fotografií zjistíte, kolik nás bylo a kdo s námi prožil krásné setkání spolužáků po 50ti letech...
Účastníci (žákovská jména): Soňa Škriniárová, Jindra Bačinová, Ivan Horák, Jarda Kořínek, Milan Klusoň, Blanka Bartůňková, Alena Pánvičková, Jana Tlučhořová, Jitka Houdková, Jana Pilařová, Ivana Štemberková, Jarek Rusnák, Pepa Slaninka, Vaska Račok, Jarda Horák, Petr Cobl, Pepa Novák, Eva Lorencová, Květa Poklopová, Eva Rožánková, Hanka Štěpničková, Hanka Pavlíčková, Věra Brandejsová, Ita Tichá, Franta Minařík, Jirka Ureš, Lída Driáková a učitelé Jarka Nedbalová a Jindřich Jáchym. (27+2)

Text: Jarda Horák
Foto: Jindřich Jáchym, František Minařík, Jarda Horák
147 fotek, září až říjen 2016, 357 zobrazení, 1 komentář
Vlastenectví a nikoliv nacionalismus, internacionalismus a vřelé přátelství, ale i odhodlání ubránit svou zemi před hnilobnou zrůdností současného kapitálu, před nebezpečným morem imigrace jiných zhoubných a násilných anti-kultur, jednota a odhodlanost společně nepřipustit dokonání zhouby našich národů započaté listopadem 1989 za zneužití společensky nevyspělých pražských dětí a studentíků kavárnickou a hospodskou sebrankou pod hlavičkou chartistických „HAVLOIDŮ“… To bylo klima, které se neslo Kulturním domem v Chodové Plané na Mariánskolázeňsku.

Bez pochyb opět vzorně připravené setkání přátel a příznivců bývalých i současných ochránců skutečně prolidových práv jak na hranici, tak uvnitř bývalého Československa, setkání skutečných vlastenců a internacionalistů, kteří si vždy vážili a váží především mírového a spravedlivého života, takoví Češi, Slováci, Němci a Rusové se zde ten den sešli, aby si připomněli, že stále je mladým a zdemoralizovaným generacím co ukazovat, aby i oni nedopustili totální devastaci a zničení našich zemí a národů…

V tomto duchu se neslo mj. také úvodní vystoupení předsedy místní organizace KČP a hlavního organizátora akce kpt. PS Mgr. Stanislava Kvasničky i krátká vystoupení některých účastněných a hostů včetně pplk. MUDr. Marka Obrtele z hnutí Českoslovenští vojáci v záloze, poslance Parlamentu ČR za KSČM Mgr. Jaroslava Borky, mjr. JUDr. Petra Šestáka za bývalé členy speciální jednotky rychlého nasazení URNA, tak jako to odeznělo i ve vystoupení slovenských a německých hostů. Své neochvějně vlastenecké a hrdinné postoje vyjádřili ve svém krásném pěveckém vystoupení i naši ruští přátelé vedeni plk. Alexanderem Štěpanovem.

Že není ani dnes opomenuto hrdinné poslání bývalých pohraničníků při ochraně státních hranic, to připomněl také ve svém krátkém vystoupení pplk. v.v. RSDr. Jaroslav Horák, který informoval o rozhodnutí zastupitelstva slovenské obce Tvrdošovce o pojmenování ulice v obci po hrdinovi obce svob. PS Jožko Ludasovi, který byl zastřelen při pronásledování ozbrojeného vojenského sběha na Svatém Kříži u Chebu 21. ledna 1981. Starostou obce byli pozváni zástupci KČP a bývalí pohraničníci na slavnostní akt konaný 20.8.2016 v rodné obci Jozefa Ludase v Tvrdošovcích. Tento skutečně nefalšovaný projev úcty k jednomu ze svých bývalých občanů a hrdinnému pohraničníku, jehož památku si připomínáme každý rok u jeho pomníku na Svatém Kříži u Chebu, si budou nyní připomínat každý den i občané obce na slovensko-maďarském pomezí. Tato informace byla všemi přítomným přijata bouřlivým potleskem.

V krásném prostředí sálu a restauračního předsálí, v nichž byla výzdoba umocněna 12ti zástavami organizací KČP, českými a slovenskými vlajkami, řadou vystavených historických uniforem i přímou účastí uniformovaných bývalých příslušníků PS OSH a VB, foto-tabulemi se stovkami vzpomínkových fotografií ze života ochránců hranic a zákonů, mnoho medailí a odznaků a dokumentů… Kolektiv Standy Kvasničky nezapomněl vůbec na nic, ani na ocenění aktivních členů KČP a jeho přátel, ani na příjemnou obsluhu, dobré občerstvení a báječnou dechovou hudební skupinu AMATOVKU, která uzavřela vydařenou kulturně společenskou akci KČP v Chodové Plané hudební zábavou a tancem.

S úctou a s poděkováním všem organizátorům a účastníkům se loučíme a těšíme na další setkání v Chodové Plané.

Text: Jarda Horák
Foto: Jarda Horák, Milan Paučo
121 fotek, srpen 2016, 86 zobrazení, přidat komentář
Tak jsme se opět setkali s našimi německými přáteli. Členové našeho KČP Aš využili pozvání na akci MANÖVR FRÜHAUF a v sobotu dne 13.8.2016 se zúčastnili 13. setkání vojenské techniky ve městě Neustadt. Na místě nás přivítal majitel areálu a hlavní organizátor přítel Thomas Frühauf. Rovněž nás přivítal vedoucí organizace "Přátelé pohraniční roty Posseck" přítel Wolfgang Rödel. Jmenovaným přátelům jsme předali vlaječky a plakety vydané u příležitosti 65. výročí přijetí zákona O ochraně státních hranic. Na místě jsme se setkali s mnoha německými přáteli , kteří se zúčastňují akcí našeho klubu.
Na své si zde přišli všichni příznivci vojenské historie a vojenské techniky. Byla zde možnost se svézt na kolových i pásových obrněných transportérech.
Na místě bylo možné zakoupit uniformy, odznaky, různé výstrojní součásti a tiskoviny s vojenskou tématikou. Příjemnou atmosféru podtrhlo hezké počasí i možnost různého občerstvení.
Dokumentaci této akce nám zabezpečovali přátelé Jiří Dařena a Pavel Duchan. Poděkování patří členům našeho klubu, kteří se této akce zúčastnili i našim německým přátelům, kteří nás opět srdečně přivítali.

Za KČP Aš Milan Paučo

Foto: Milan Paučo, Jiří Dařena, Pavel Duchan,Egon Hammerschmidt
99 fotek, 16.7.2016, 174 zobrazení, přidat komentář
Přátelé,
jako by i to počasí vědělo, že nesmí zklamat účastníky sobotního oslavného setkání bývalých ochránců hranic - členů KČP a jejich přátel a sympatizantů v Krásné u Aše... A tak nám dopřálo stejně tak, jako před týdnem na Paliči a na Dyleni příznivý slunný den. V něm asi 180 účastněných přátel z celé České republiky a ze zpřátelených organizací bývalých pohraničníků NDR a členů Svazu komunistů Německa bylo svědky odpovědně připrveného programu a důstojného průběhu 6. slavnostního setkání v restauraci Sokolovna manželů Kletečkových v Krásné u Aše k připomenutí si významu ochrany suverenity našeho státu a k uctění čestné a náročné služby všech ochránců státní hranice od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 do r. 1992, kdy byla zcela zrušena složka ochrany SH již jen České republiky po společenském převratu. Může se to sebevíce nelíbit určitým zběsilcům a lhářům, ale lidé nezapomínají na poctivou a čestnou službu bezpečnostních a vojenských složek na státní hranici a přes nenávistný odpor např. k bývalým pohraničníkům si tito udrželi a udržují ohromný okruh přátel a příznivců z řad běžného obyvatelstva nejen V ČR, ale i na Slovensku a v příhraničí bývalé NDR.

S úctou a velkou pozorností byli přivítáni hosté z NDR (20) v čele s plk. v.v. K.Hainz Kathertem, právě tak, jako předseda Národní rady KČP plk. PS v.v. RSDr. Milan Richter, CSc., který v ašském prostředí v 50. letech začínal svou vojenskou službu na SH. Přivítáni dále byli také poslanec Evropského parlamentu za KSČM Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., asistent poslance Parlamentu ČR Mgr. Jaroslava Borky přítel Bc. Petr Šikýř, představitel Českého svazu bojovníků za svobodu plk. v.v. Emil Schneberg, za delegaci svazu komunistů Německa byla přivítána jejich vedoucí Monika Voight. Přítomna byla řada dalších hostů - předseda KČP z Plané u M.L. kpt. v.v. Mgr. et Mgr. Stanislav Kvasnička, předseda MO KČP D. Žandov ppor. Jakub Gašparik, předseda krajské rady KČP Václav Bořánek a další.

Po úvodním projevu k 65. výročí přijetí Zákona o OSH pplk. v.v. RSDr. Jaroslava Horáka došlo za zvuku Husitského chorálu k přesunu vlajkonosičů se zástavami KČP a s vlajkami k památníku všech ochránců SH, kde byl přednesen krátký projev předsedy NR KČP plk. PS v.v. RSDr. Milana Richtera, CSc., který následně předal medaili KČP III. stupně ppor. Jarubovi Gašparikovi za jeho dlouholetou práci při rozvoji KČP v MO Dolní Žandov, byly předány pochvalné listy NR KČP a KR KČP aktivním členům a došlo k dekorování zástav místních organizací KČP Planá, Dolní Žandov, Cheb, Karlovy Vary a Aše pamětními stuhami na počest 65. výročí přijetí Zákona o OSH a k 60. výročí vzniku Národní lidové armády NDR, kterou provedl předseda ašské organizace Milan Paučo. Následné proběhlo předání pamětních medailí k 65. výročí OSH dalším našim přátelům, včetně německých přátel, kterým tyto medaile předával předseda MO KČP v Aši mjr. Milan Paučo s pplk. Jaroslavem Horákem a plk. Milanem Richterem.

Po uctění památky všech ochránců SH položením květin k pomníku požádal o slovo fregatní kapitán pplk. v.v. Hainz Fischer, který přednesl zdravici od odmirála Theodora Hoffmanna a předal od něho vyznamenání za upevňování přátelství předsedovi NR KČP plk. Milanovi Richterovi.

Po dobrém obědě následovalo v diskusi vystoupení předsedy NR KČP Milana Richtera, dále plk. pohraničních vojsk DDR Karl-Hainz Katherta. Své pozdravné poselství za středočeskou organizaci KČP přednesl její předseda Jiří Pokorný a zdravici pronesl i předseda KR KČP Karlovy Vary Václav Bořánek.
Pak už následovalo vzájemné předání dárků od německých přátel - pplk. Horák převzal od pplk. Hainze Fischera sako námořní uniformy pro připravované muzeum a naopak předání pamětních plaket k 65. výroči OSH našim a německým přátelům a představiteli Kozáků mjr. Zdeňku Dragounovi. Čtyřem dalším pak byly předány od Horáka knihy našeho bývalého velitele PS gen.por. Ing. Františka Šádka Můj život vojenský.

Se srdečnými stisky rukou a přátelskými objetími vyvrcholilo toto krásné setkání s mezinárodním významem, kdy každý z účastníků obdržel i symbolickou vlaječku k 65. výr. přijetí Zákona o OSH.

Poděkování a uznání patří všem organizátorům zejména z Aše a Hranic pod vedením
předsedy MO KČP Milana Paučo, za propůjčení prostorů pak i manželům Terezce a Milanovi Kletečkovým.

Více zde: http://vzpominkynaps.webnode.cz/news/a65-vyroci-prijeti-zakona-o-ochrane-statnich-hranic-jsme-oslavili-v-sobotu-16-7-2016-v-krasne-u-ase/

Text: Jarda Horák
Foto: Milan Paučo, Jiří Dařena, Egon Hammerschmidt, Pavel Duchan, Michaela Šultová

https://www.youtube.com/watch?v=AJBgbLezZP0 - fotosoubor od Pavla Duchana
Michaela Šultová

http://misaocko.rajce.idnes.cz/Vyroci_PS_-_16.7.2016 - foto od Michaely Šultové (heslo: ps
jméno: ps)
203 fotek, červen až červenec 2016, 352 zobrazení, 16 komentářů
S krásnými pocity vyslovuji to slůvko "PŘÁTELSTVÍ.."

Byl to opět jeden z nádherných a vydařených dnů...

SOBOTA 9.ČERVENCE 2016

Vše začalo na návsi jedné z nejúspěšnějších českých pohraničních obcí v Dolním Žandově na Chebsku pod jedinečným vedním starostky Ing. Elišky Stránské (vítěz soutěže Vesnice Karlovarského kraje roku 2014), kde se v tento slunný den sešli přátelé - členové místních organizací Klubu českého pohraničí a jeho pohraničních sekcí a příznivců z kraje Karlovy Vary a z dalších koutů naší krásné země české, aby se společně vydali do nedaleké obce Paliče k pomníčku strážmistra pohraničního útvaru Sboru národní bezpečnosti Jaroslava Kysilky. Ten byl 21.dubna 1949 zákeřně postřelen dvěma agenty ze Západu při jejich kontrole a následně zemřel....

Zahájení slavnostního aktu započalo hned po příjezdu předsedy Národní rady KČP plk. PS v.v. RSDr. Milana Richtera, CSc. zazněním Československé státní hymny od přítomné hudební skupiny. Předseda MO KČP v Dolním Žandově Jakub Gašparik přivítáním všech účastníků zahájil a následně předal slovo plk. Dr. Milanu Richterovi, který ve svém vystoupení vysoce ocenil především vlasteneckou věrnost všech členů KČP, pohraničníků zejména. Připoměl, že kromě Jaroslava Kysilky jsou podél státní hranice desídky dalších pomníčků padlých bývalých ochránců československé hranice a je právě na nás, aby se v dnešní rozporuplné době na tyto hrdiny nezapomínalo. "Právě proto se dnes zde scházíme a uctíváme u příležitosti 65. výročí přijetí Zákona o OSH naše skutečné hrdiny ze státní hranice...".

V následném vystoupení chebského místostarosty Ing. Pavla Hojdy byla připomenuta mimo jiné také nevraživot až nepřátelské postoje vůči členům KČP ze strany bývalých popřevratových zastupitelstev, což se za současného vedení města výrazně změnilo. Dokladem toho je např. aktivní podíl města Cheb na iniciativě místních organizací KČP, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a Českého svazu žen při odhalení památníku Obětem fašismu v Chebu v roce 2015 a oficielním přijetí delegací KČP na chebské radnici v loňském i v letošním roce. Náročná bývalá služba při OSH si nesporně zaslouží úctu a nikoliv dehonestaci, jaké jsme byli a jsme svědky v dnešní době, kdy bývalá vedení chebské radnice nechala postavit zhoubný paskvil údajným "Obětem padlým na SH" v prostoru Svatého Kříže u Chebu.

Po položení květin k pomníku pohraničníka Jaroslava Kysilky se všichni účastníci přesunuly na vechol hory Dyleň (asi 7 km jízdy vozidly), kde byla připravena žandovskými a plánskými členy KČP další část programu. Ta byla připravena na 14 hodinu a do té doby bylo všem účastníkům i náhodným turistům z ČR a SRN poskytnuto dobré občerstvení a příjemná produkce hudební skupiny HÁJENKA. Bylo také dost času vylézt po schodech na ochoz věže s televizními, radiovými a telefonními anténami pro přenos signálů.

Celý areál bývalého vojenského zařízení po společenských změnách v r. 1989 získal do vlastnictví bývalý odborný radiový specialista bývalého vojenského pluku Ernsta Thelmanna v Chebu pplk. v.v. Ing. Antonín Hofmann. Ten po opakovaných intervencích nakonec získal do dlouhodobého pronájmu sochu „Na stráži míru“ akademického sochaře Jana Hány, jejíž první slavnostní odhalení proběhlo při oslavě Dne Pohraniční stráže, v neděli 17. července 1955.

Tato překrásná socha pohraničníka se psem byla po převratu v listopadu 1989 následně nastoupivší mocenskou garniturou odstraněna z parku Klementa Gottwalda v Chebu, aby byla přesunuta před bývalý klub PS 5.bPS a krátce poté do areálu bývalé rotyPS Mýtina. Zde odsunuta byla několik let, aby nakonec skončila za zdí chebského Františkánského kláštera bez možnosti přístupu veřejnosti. Zde po mnoho let zarůstal plevelem společně se sochami Lenina a Fučíka.

A byl to právě zakladatel a prezident chebského rádia Egrensis Antonín Hofmann, který ve spolupráci se žandovskými členy KČP zabezpečili transport této sochy na horu Dyleň a připravili ji k dnešnímu dni k slavnostnímu znovuodhalení. Děkujeme Vám všem, přátelé Toníku a žandovští péesáci, za to, co jste dokázali a připravili opět u důstojnému využití...

Předseda NR KČP plk. Milan Richter s velkým dojetím připoměl ve svém odhalovacím projevu ohromný význam tohoto aktu nejen pro bývalé ochránce SH a členy KČP, ale pro celou veřejnost, která už odmítá poslouchat ty nekonečné pomluvy a zkreslování významu a úlohy ochránců hranic, zejména Pohraniční stráže. Lidé dnes začínají velmi intenzivně vnímat skutečnost, že chránit svou vlast a její suverenitu nejsou žádné plané slova. To ostatně potvrzovala i výstava ve zde otevřené expozici o ochraně SH, o jejíž přípravu se zasadil především opět Antonín Hofmann ve spolupráci s předsedou MO KČP v Plané kpt. PS Mgr. et. Mgr. Stanislavem Kvasničkou. Vřelé díky patří i Vám, drazí přátelé z Plané.

Společnými silami členů KČP a bývalých pohraničníků a jejich přátel ve spolupráci s pplk. Ing. Antonínem Hofmannem se podařil další společensky významný krok o odhalování zrůdných vlivů na veřejnost současné vládní a mediální moci.

Socha akademického sochaře Jana Hány byla pplk. Ing. Antonínem Hofmannem opět slavnostně odhalena.

Následoval bouřlivý a uznalý potlesk všech přítomných. A bylo jich s jistotou kolem 250 a všichni na svou účast mohou vzpomínat také proto, že obdželi od pořádající MO KČP D. Žandov na památku pamětní plaketu k 65. výr. OSH. Jako poděkování za příkladný přístup majitele rádia Egrensis k historickým faktům a vstřícnost ke KČP byla předána Ing. Antonínu Hofmannovi předsedou NR KČP medaile KČP za obětavou práci a příkladné vlastenectví. Stál jsem po celou dobu vedle Toníka Hofmanna, přátelé, a mohu Vám odpřisáhnout, že náš přítel Antonín Hofmann měl slzy v očích dojetím.

Poslední velitel chebského pohraničního svazku plk. PS v.v. Ing. Václav Vitoň spolu s předsedou MO KČP Dolní Žandov Jakubem Gašparikem a s předsedou NR KČP plk. RSDr. Milanem Richterem, CSc. předali pamětní medaile k 65. výročí přijetí zákona o OSH dalším bývalým pohraničníkům a aktivním členům KČP.

Byl to nádherný den plný úcty a přátelství, den pravdy a vlastenectví.

Všechny přítomné to dojalo...

DĚKUJEME VÁM ZA TO, PŘÁTELÉ ZE ŽANDOVA, Z PLANÉ A TOBĚ, ANTONÍNE HOFMANNE.

S ÚCTOU K VÁM MY VŠICHNI ÚČASTNÍCI TÉTO VÝZNAMNÉ A KRÁSNÉ AKCE.

Text: Jaroslav Horák
Foto: Pavel Duchan, Jaroslav Mühlberger, Milan Paučo, Zdeněk Sluka, Jiří
61 fotek, loni v létě, 86 zobrazení, přidat komentář
Správně soudíte, že to byli chlapi jen z určitých ročníků, kteří se přijeli podívat v neděli 26.6.2016 mezi 10-11 hodinou na svou bývalou pohraniční rotu, která se jim na řadu měsíců v jejich mladém životě stala skutečnou školou života. A tak se na tehdy 9. rPS chebské brigády PS sešlo celkem 14 bývalých strážců západní hranice se SRN sloužící u této jednotky v období 1973 - 1976.
Karel Špitálsý nás všechny docela mile překvapil, když si kromě svých spolubojovníků ze základní služby vzpoměl i na bývalého velitele roty kpt. Zdeňka Beneše a ZVP roty ppor. Jaroslava Horáka. Jarda Horák ihned vyrozuměl tehdejšího rtm. Miroslava Lýska a tak se sešla správná pohraniční parta HIC o slunečné neděli na Horní Hraničné.
S jistým údivem a projevem pohoršení si chlapi zanadávali na debilitu, která nechala takto zpustnout kdysi pěkné objekty roty. Někteří dokonce po letech poprvé viděli i nově přistavený objekt, který se začal stavět v konci 80. let, kdy už byli všichni řadu let mimo aktivní službu na hranici. Avšak i tento nově přistavený blok budovy zel prázdnotou a zpustošeností.
Zarostlá rota a přilehlé prostory, zdevastované interiéry a mnohé další svědčí o zlotřilém vztahu současných mocných ke společenským hodnotám předchozích generací.
Společné fotky se nafotily, do prostoru bývalé trasy ŽTZ se někteří ze zvědavosti šli podívat, aby se utvrdili, že zde v dnešní dobu již není ani stapa po bývalém KP a trase ŽTZ. Pak jsme se všichni přesunuli do půvabného prostředí restaurace U přístavu v Pomezí nad Ohří. Cestou jsme si připoměli kde byla kdysi jaká týlová stanoviště, jaké zážitky zde ten který z chlapů prožil...
A v mnoha dalších vzpomínkách na mladá léta v zeleném suknu na SH se pokračovalo již u společného stolu na terase restaurace s krásným pohledem na přehradu Skalku a půvabný kostel v Pomezí.
A že bylo o čem hovořit a na co vzpomínat při prohlížení historických fotek ze služby na Hraničné, tomu klidně věřte. V některých okamžicích se i Jarda Horák s Mírou Lýskem nestačili divit nad vynalézavostí chlapců v době základní služby... Takový ale život mladých BOMBARĎÁKŮ ze služby na hranici už byl.
Určitě jsme se všichni velmi rádi po mnoha desetiletích opět sešli a viděli a ve svých vzpománkách se z tátů i dědů opět stali ti správní mladí kluci, kteří to neměli sice vůbec snadné při své vojenské službě s denně ostře nabitými zbraněmi proti vnějším i vnitřním zlotřilcům, kteří chodili přes zelenou hranici jako škůdci naší země i jako před zákonem prchající pachatelé trestné činnosti. Jen málo kdy to byl ze strany zadržených osob pokus o dobrodružství...

Nikdo z přítomných neprojevil ani náznakem lítost nad svou službou na SH u naší roty. Naopak se všichni shodli, že vše, co se jim příčilo v tehdejší službě ve prospěch své vlasti je zakalilo a posílilo do civilního života. Proto také někteří rádi přijedou na setkání bývalých ochránců SH z 5.bPS dne 16.7.2016 v Krásné u Aše. Přijeďte, přátelé a správní chlapi, budete srdečně vítáni v klubu bývalých péesáků...

Se symbolických pozdravem NEPROJDOU!
se s Vámi všemi přátelsky zdraví
Jarda Horák

Text:
foto: Jarda Horák a Karel Špitálský

Komentáře

přidat komentář